fbpx Undervisningsmateriale om FN's Verdensmål
Søger du inspiration og opdateret undervisningsmateriale til arbejdet med FN’s Verdensmål? Vil du blive klogere på, hvordan du kan arbejde med Verdensmålene i din klasse? Eller vil du måske vide, hvordan du selv kan gøre en forskel? Gå på opdagelse i vores materialesamling, hvor du finder VR-film, podcasts, skriftligt materiale og links til særligt udvalgte hjemmesider.
 

Materiale til undervisning i FN’s 17 Verdensmål

Det behøver ikke at være abstrakt at undervise i bæredygtighed og FN’s 17 Verdensmål. Vi har samlet en lang række undervisningsmaterialer, som gør det både inspirerende og konkret at arbejde med Verdensmålene.

Måske er du lærer i udskolingen eller på gymnasiet og ønsker, at dine elever skal arbejde med bæredygtighed og Verdensmål. I vores materialesamling finder du både litteratur og inspiration til spørgsmål eller opgaver, der får eleverne til at reflektere og diskutere.

 

Ny podcast om bæredygtighed

I podcastserien “Mens vi venter på, verden går under” kommer eleverne med rundt i verden og hører historier fra folk, der arbejder med Verdensmålene og prøver at gøre verden til et bedre sted. Der er udviklet undervisningsmateriale til alle afsnit. Podcasten er er udarbejdet af Travers Media med støtte fra Danidas oplysningsmidler og Lærerstandens Brandforsikrings Fond. Find alle afsnittene med tilhørerende undervisningsmateriale her.

 

VR-film om “Min Bæredygtige Hverdag"

Vil du gerne gøre fagene Fysik og Kemi mere nærværende? Så gå på opdagelse i VR-filmene under overskriften “Min Bæredygtige Hverdag”. Der er i alt udviklet tre undervisningsforløb, der alle tager udgangspunkt i VR-filmene og inddrager Verdensmålene i en relevant hverdags kontekst. Samtidig bliver eleverne bevidste om, hvordan de selv kan gøre en forskel. Direkte links til de tre forløb findes her:

 

Nye undervisningsforløb

Hvis du søger undervisningsforløb, der kan engagere eleverne i arbejdet med FN’s Verdensmål, så har vi netop nu udgivet en stribe nye forløb. Der er naturligvis frit tilgængeligt materiale til alle forløbene. Du kan for eksempel gå på opdagelse i vores nye forløb til fysik, dansk, spansk, engelsk og billedkunst:

 

Gapminder har statistik om alle verdens lande

Med Gapminders enkle værktøj kan eleverne visuelt præsentere statistik og data om alle verdens lande. Der gemmer sig massevis af data om, og værktøjet er genialt til at sammenligne lande med hinanden. Derudover kan eleverne med Gapminders Dollar Street-værktøj se, hvordan 264 familier i 50 lande lever. Du finder Gapminders værktøjer blandt vores mange udvalgte hjemmesider her.

 

“Bliver Verden Bedre?” helt gratis

Materialesamlingen  gemmer derudover på en stribe bøger, foldere og dokumenter, der ligger gratis tilgængelige. Bogen “Bliver Verden Bedre?” undersøger for eksempel, hvordan verden har udviklet sig over de seneste årtier og danner et rigtig godt udgangspunkt for arbejdet med Verdensmålene. Bogen kan downloades gratis her.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber