I øvelsen bliver eleverne præsenteret for FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. De træner udviklingsrelaterede gloser og fordyber sig i et af målene.
Kategori
Tysk
Tid

3 moduler à 95 minutter

Udarbejdet april 2021 af Lone Holm, Marie Kruses Gymnasium

Formål:
At præsentere FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.
At træne ordforråd knyttet til arbejdet med verdensmålene.
At kunne præsentere et udvalgt verdensmål.
At kunne forklare/definere begrebet "nachhaltige entwicklung" med deres egne ord.

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:
Alle 17 Verdensmål

Faglige mål:
Tysk fortsætter B
- forstå tysk standardsprog om kendte og almene emner formidlet gennem forskellige medier
- føre en samtale på et klart forståeligt, sammenhængende og nogenlunde flydende tysk om emner, der er fortrolige med samt redegøre for og diskutere forskellige synspunkter.

Kernestof:
Tysk fortsætter B
- grundlæggende normer og regler for skriftlige og mundtlig sprogbrug og kommunikation på tysk, herunder for anvendelse af ordforråd i forskellige kulturelle og samfundsmæssige sammenhænge
- grundlæggende regler for tysk udtale og intonation
- kulturelle og samfundsmæssige forhold med fokus på ligheder og forskelle mellem tyske og andre kulturer- og samfundsforhold

Materiale:
- Quizlet til at træne relevant glosemateriale 
Quizlet med svar til øvelse hvor overskrift og billede skal matches
De 17 Verdensmål på tysk
- Nachhaltigkeitspolitik/Bunddesregierung på tysk
- Was bedeutet Nachhaltigkeit?, film om bæredygtig udvikling på tysk

 

 

Øvelse

LÆR

I øvelsen bliver eleverne præsenteret for FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling – Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung. De træner udviklingsrelaterede gloser, fordyber sig i et af målene og præsenterer deres resultater for klassen. Som afslutning ser eleverne en en lille film om bæredygtig udvikling på tysk, hvorefter eleverne skal skrive deres egen forklaring på begrebet nachhaltige Entwicklung

 

GØR

Øvelser:

1. Eleverne træner relevant glosemateriale. Se quizlet her

2. Eleverne får udleveret billeder og overskrifter. De læser overskrifterne op og sætter hvert af billederne sammen med den rigtige overskrift for hver af de 17 verdensmål. Se opgave 1 og tjek svarene i denne quizlet.

3. Dernæst udleveres en beskrivelse af hvert verdensmål. Eleverne læser beskrivelserne op, gengiver deres mening på dansk og sætter billede + overskrift sammen med beskrivelsen. Se opgave 2.

4. Dernæst spiller eleverne i grupper af fire Go Goals-brætspillet, som kan downloades fra FN’s egen hjemmeside. Spilleplade, quizspørgsmål, spilleregler, terning og spillebrikker kan alt sammen downloades på følgende side: https://go-goals.org/de/.

5. Eleverne arbejder sammen to og to om det verdensmål som de finder mest interessant. Se ppt, hvori opgaven præsenteres. Eleverne forbereder en præsentation af deres mål for deres klassekammerater. De kan tage udgangspunkt i beskrivelserne fra øvelserne, søge yderlige information på https://unric.org/de/17ziele/ på tysk om verdensmålene, brætspillets quizspørgsmål til det valgte verdensmål samt i følgende spørgsmål:

•Welches Ziel habt ihr gewählt?
•Warum ist dieses Ziel wichtig?
•Wie ist der aktuelle Zustand des Problems?
•Ist es einfach oder schwierig, das Ziel zu erreichen?
•Was sind die Herausforderungen?
•Welche Rolle spielt das Ziel in euren Leben?
•Was können wir in Dänemark tun, um das Ziel zu erreichen?

6. Afslutning/evaluering/supplerende materiale - Som afslutning ses følgende lille klip https://www.youtube.com/watch?v=hcAju5dqTQ4. Efter filmen skriver eleverne deres egen forklaring på begrebet nachhaltige Entwicklung. Til videoklippet findes også arbejdsspørgsmål, se opgave 3. - Til sidst udleveres 17 tegninger, som hver især skal knyttes til et verdensmål. På skift trækker hver elev et billede. Billedet skal beskrives på tysk og eleverne argumenterer for hvilket verdensmål tegningen kan knyttes til.

DEL

Præsentationerne kan eventuelt foregå således, at der præsenteres i skiftende makkergrupper (CL struktur: dobbeltcirkler).

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene