Emnet for årets opgave i Almen Studieforberedelse er "Havet – livgivende, dødbringende, legendeskabende”. Så hvordan griber man det an, hvordan sætter man det ind i en konkret kontekst, og hvad kan Verdensmålene bruges til? FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling tager netop abstrakte temaer - som fx “Havet” - og hjælper til at gøre dem mere konkrete at arbejde med i fag som biologi, kemi og naturgeografi, ligesom de inviterer til tværfaglighed med fx samfundsfag.

 

Almen Studieforberedelse 2019 om havet: Sådan passer Verdensmålene ind

Almen Studieforberedelse og Verdensmålene er faktisk som skabt for hinanden: Tværfaglighed, problem - og løsningsorienteret arbejde står i centrum. Men hvor starter man så? Jo, med indgangsvinkler baseret i forskellige fag. Jo mere konkrete, jo nemmere at gå til. Netop derfor har vi været med til at udvikle masser af undervisningsmateriale, som med Verdensmålene som ramme sætter fokus på konkrete problemstillinger inden for forskellige fagområder. Se mere herunder.

 


Biologi: Invasion af fisk

En øvelse, hvor man lærer om at lave prognoser for invasive arter og de problemer, det skaber for miljø, folk og økonomi. Se mere.

 


Kemi: Virtual Reality og fældningsreaktioner

Virtual Reality-filmen “Mit bæredygtige vandforbrug” introducerer rensning af spildevand og så viser et forsøg med fældningsreaktioner, hvad der sker i praksis. Se mere.


Naturgeografi: Mikroplast i verdenshavene

Hvorfor er der mikroplast i havet, og hvorfor samler det sig i enorme “plastikøer”? Lær mere om det og meget andet her.

 

Verdensmålene og havet

Mange af Verdensmålene berører havet på den ene eller anden måde, men det er især de følgende, som er relevante:


Mål 6: Rent vand og sanitet

Målet med fokus på rent vand og sanitet handler blandt andet om at reducere forurening og afskaffe affaldsdumping, vigtige faktorer for at sikre sunde og bæredygtige verdenshave. Se mere.


Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Inden 2020 skal kemikalier og affald håndteres forsvarligt i hele deres livscyklus, lyder målsætningen i delmål 12.4. Se mere.


Mål 13: Klimaindsats

Havet kan især være dødbringende for folk, som bor i sårbare kystregioner og østater, der mærker ødelæggende konsekvenser af klimaforandringerne, især oversvømmelser. Se mere.


Mål 14: Livet i havet

Det mest direkte havfokuserede verdensmål, som sætter fokus på verdenshavenes rolle som hele klodens livgivende økosystem, der sørger for liv, strøm, temperaturregulering og står helt centralt i klimaudfordringen. Se mere.
 

Tværfaglighed om havet

Hvordan spiller temaer fra biologi, kemi og naturgeografi sammen med andre fag? Her er tre sider til inspiration:


Samfundsfag: Trends og statistik

Går det fremad eller bagud med udviklingen af CO2-udledning og miljømæssig bæredygtighed? Se graferne og søjlerne her.


Samfundsfag: Bliver verden bedre?

Gør den? Find ud af det i bogen med samme navn, hvor der fx er et kapitel dedikeret til miljømæssig bæredygtighed og klima. Se mere her.


Samfundsfag/engelsk: FN-dokumenter

Kig nærmere på officielle FN-dokumenter om status for Verdensmålene og den bæredygtige udvikling. Se mere her.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene