En øvelse der giver eleverne indsigt i kvinders rettigheder i Latinamerika, herunder retten til at bestemme over deres egen krop og adgang til viden om seksuel og reproduktiv sundhed.
Kategori
Spansk
Tid

1-2 moduler à 90 min.

Formål:
Formålet med øvelsen er at give eleverne indsigt i kvinders rettigheder i Latinamerika, herunder retten til at bestemme over deres egen krop og adgang til viden om seksuel og reproduktiv sundhed.

Relation til bogen Bliver verden bedre?:
”Ligestilling” s.54-58

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 3: Sundhed og trivsel
Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene
Verdensmål 10: Mindre ulighed
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Kernestof og centrale begreber:
- Historiske, kulturelle og interkulturelle forhold i Spanien og Amerika.
- Centrale samfundsmæssige og regionale forhold i Spanien og Amerika

Materialer:
Bogen: Bliver verden bedre?

 

Øvelse

LÆR

Læs om verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene på spansk på FN's hjemmeside

Læs artiklen La prohibición total del aborto en El Salvador condena a menores y familias al trauma y la pobreza fra Amnesty

Se udsendelse på DR Horisont Kvinder i fængsel for abort (23 min.)

Læs artikel fra El País

El machismo se esaña con américa Latina skrevet af journalisten Alejandra Agudo

GØR

Lad eleverne undersøge kvinders rettigheder i Latinamerika ved hjælp af ovenstående materialer.

Identificer centrale gloser for at kunne tale om emnet på spansk.

Øv gloser for eksempel i Quizlet Gloser og repeter via Dictogloss.

Del klassen op i mindre grupper, som skal udvælge et emne, de vil præsentere med henblik på diskussion og refleksion i hele klassen.

DEL

Hver gruppe fremlægger et udvalgt tema for klassen. Fremlæggelsesformen er fri, og målet er at skabe refleksion og diskussion i klassen.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene