I denne reflekterende artikel skal eleven gennem refleksion undersøge forskellige vinkler på emnet "sult og fattigdom".

Maleri: Christian Krogh "Kampen for tilværelsen" (1889). 

Udarbejdet af Rasmus Storm og Tony Andersen, Odense Katedralskole

Formål:
I denne reflekterende artikel skal eleven gennem refleksion undersøge forskellige vinkler på emnet "sult og fattigdom" med udgangspunkt i H. C. Andersens ”Den lille pige med svovlstikkerne” samt Christian Kroghs maleri "Kampen for tilværelsen."

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 1: Afskaf fattigdom
Verdensmål 2: Stop sult
og evt. andre mål, som elever inddrager i sine refleksioner.

Kernestof og centrale begreber:
Opgaven skal være med til at styrke elevens udtryksfærdighed med fokus på et sikkert sprogligt udtryk og formidlingsbevidsthed samt elevens evne til at skrive dialogisk og reflekterende med en personlig stemme, der forholder sig til både emnet og egen tanke- og skriveproces.

Materialer:
Opgaven og Christian Kroghs maleri "Kampen for tilværelsen" kan downloades som samlet fil under "Materialer til download" nedenfor.
Øvelserne er fra lærebogen "Fra ord til jord: Verdensmål i dansk" af Tony S. Andersen og Rasmus Storm, Dansklærerforeningens Forlag, 2020. Det er en aktivistisk lærebog, der forsøger at kombinere dannelse og faglighed ved at arbejde med FN’s Verdensmål i en danskfaglig kontekst. Det betyder, at bogen bl.a. inkluderer kanonforfattere, rummer mange forskellige teksttyper, stiller autentiske spørgsmål til eleverne, der lægger op til refleksion, og indeholder arbejdsopgaver, der peger ud af klasseværelset, og er handlingsorienterede.

 

Øvelse

LÆR

Eleverne skal skrive en reflekterende artikel, hvor de undersøger kunst og tekster, der italesætter sult og fattigdom. Formålet er, at eleven får erfaring med at skrive den reflekterende artikel, får kendskab til kravene til denne skriftlige genre og lærer at skelne mellem diskussion, debat og refleksion. Opgaven skal lære eleven at undersøge mange forskellige vinkler på emnet. Temaerne "sult og fattigdom" og koblingen til verdensmålene styrker samtidig elevernes muligheder for som medborgere at orientere sig og handle i forhold til aktuelle, globale problemstillinger.

GØR

Elevopgave: Skriftlig opgave – reflekterende artikel
Skriv en reflekterende artikel, hvor du undersøger kunst og tekster, der italesætter sult og fattigdom. I din artikel skal du inddrage H. C. Andersens ”Den lille pige med svovlstikkerne” samt Christian Kroghs maleri, "Kampen for tilværelsen". I din undersøgelse skal du særligt fokusere på:
- At reflektere over kunst og tekster, der behandler fattigdom og/eller sult. Du kan f.eks. komme ind på kunstens rolle i samfundet og for den enkelte, eller forholdet mellem litteratur, etik og ansvar.
- At inddrage både ”Den lille pige med svovlstikkerne” og "Kampen for tilværelsen" som eksempler på, hvordan man kan italesætte fattigdommen ved hjælp af brugen af appelformer.
- At skrive dialogisk og reflekterende med en personlig stemme, der forholder sig til både emnet og til din egen tanke- og skriveproces.
 
Omfang af din artikel: tre-fire normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).

Hele opgaven kan downloades som samlet fil under "Materialer til download" nedenfor.

DEL

Eleverne opfordres til at sende deres reflekterende artikel til lokalaviser, skolebladet mv. Desuden kan man lade eleverne omskrive deres reflekterende artikel til blogindlæg eller lade dem kommentere debattråde omkring emnet.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene