Lad dine elever producere bogtrailere i forbindelse med værklæsning.
Kategori
Dansk
Tid

4-6 moduler à 90 min.

Produceret af VerdensKlasse, april 2020.

Formål:
Arbejdsspørgsmål og opgaver til Jesper Wung Sungs "Skolen", som handler om en skole, der af myndighederne isoleres fra omverdenen ved hjælp af et højt hegn, efter at en dødelig og uhelbredelig virussygdom er brudt ud.
At myndighederne mener det alvorligt understreges af, at de har placeret en drone over skolen. Dronen registrerer alt og dræber alle, der prøver at forcere hegnet.
”Skolen” er skrevet og komponeret over J.P. Jacobsens novelle ”Pesten i Bergamo” fra 1881 og William Goldings klassiker, ”Fluernes herre” fra 1954 – med dens beskrivelse af den brutalitet og det forfald af normer og adfærd, der sker i en elevgruppe, efter civilisationen og de voksne er væk.
Opgaverne kan bruges som opsamling på et analyseforløb, og som slutprodukt skal eleverne fremstille deres egne bogtrailere.

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 3: Sundhed og trivsel

Kernestof og centrale begreber:
Litterære perspektiver:
Her undersøges med en litteraturanalytisk tilgang et historisk bredt og genremæssigt varieret udvalg af primært skønlitterære tekster. Teksterne består af dansksprogede tekster suppleret med verdenslitteratur i oversættelse. Teksterne læses i en litteratur-, kultur- eller bevidsthedshistorisk kontekst.

Her arbejdes metodisk med:
– litteraturanalyse og -fortolkning
– anvendelse af relevante litterære metoder
– litteratur-, kultur-, og bevidsthedshistoriske perspektiveringer
– tekster gennem kreative arbejdsprocesser.

Materialer:
"Skolen" af Jesper Wung Sung (2013).

Der kan perspektiveres til følgende litterære tekster:
”Pesten i Bergamo” fra 1881 af J.P. Jacobsens
”Fluernes herre” fra 1954 af William Goldings
"VI RUS", digt af Morten Søndergaard, Information 13. marts 2020: https://www.information.dk/kultur/2020/03/digt-morten-soendergaard-rus

Eller aktuelle tekster og artikler til et nyheds-/medieforløb:
"Italiensk by i knæ efter corona-angreb", Jyllands-Posten 15.3.2020: https://jyllands-posten.dk/international/ECE12011280/italiensk-by-i-knae...
"Her køres de døde ud af Bergamo". TV2 Nyheder, 19. marts 2020: https://nyheder.tv2.dk/udland/2020-03-19-her-koeres-de-doede-ud-af-berga...

Se desuden forløbet "Pesten i Bergamo - og i litteraturen".

 

FORLØB

LÆR

"Skolen" er en ungdomsroman og velegnet til grundforløbet i dansk som opsamling på et genre- og analyseforløb.
Eleverne udfylder under deres læsning en læselog (se nederst under "materialer").
Arbejdsspørgsmålene fungerer som en opsamling på den analyse og de observationer, eleverne har foretaget undervejs.
Herefter skal eleverne brainstorme over, hvordan de vil genfortolke bogens budskab og handling i en bogtrailer, som de kan aflevere på en fælles YouTube-kanal, i en Facebookgruppe eller lignende.
I forbindelse med forløbet kan man introducere eleverne til begrebet "intertekstualitet" og lade dem læse J.P. Jacobsens "Pesten i Bergamo" eller William Goldings "Fluernes herre"

GØR

Arbejdsspørgsmål:
1. Giv i grupperne en samlet fortolkning af romanen
2. Inddrag i jeres fortolkning overvejelser omkring kompositionen
3. Hvad betyder det, at romanen er inddelt i så mange kapitler?
4. Hvorfor er der skrevet med romertal?
5. Hvorfor slutter romanen ved kapitel 54?
6. Diskutér desuden, hvorfor handlingen foregår på en skole
7. Og diskutér, hvorfor Jesper Wung Sung har valgt de karakterer, han har, til at optræde i romanen
8. Kig på fortælleren og udfyld skemaet i læseloggen sammen i gruppen
9. Hvorfor har Jesper Wung Sung valgt denne fortælleform?

DEL

I skal i grupper lave bogtrailere, hvor I selv fortolker budskab og handling

1. I skal nu brainstorme i gruppen omkring jeres bogtrailer
2. Hvad kan og vil I vise? (indhold)
3. Hvilken form (film, stop motion, animation, tekst m.m.)
4. Udfyld synopsis (se nederst under "materialer") og pitch ideen for resten af klassen/læreren
5. Udfyld herefter storyboard (se nederst under "materialer") og aflevér/få det godkendt din lærer.
6. I får nu to moduler til at filme og redigere jeres bogtrailer..
7. Jeres bogtrailere uploades på YouTube, i en Facebookgruppe, i Google Drive eller lignende og vises for hele klassen som afslutning på forløbet.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene