I forløbet arbejder eleverne med mikroorganismer og undersøger, hvordan mælk bliver konserveret på forskellige breddegrader.
Kategori
Biologi
Tid

6 moduler à 90 minutter.

Udarbejdet af Anders B. Størup, Svendborg Gymnasium, Birgitte Ibsen, Rosborg Gymnasium, Thorkil Boisen, Københavns Åbne Gymnasium, Karen R. Baktoft, Ikast-Brande Gymnasium, Frank Jacobsen, Slagelse Gymnasium, Anette Marian L. Nielsen, Aarhus Gymnasium, Sidsel Bjørg Jensen, Aarhus Gymnasium, Tilst.

Med støtte fra Udenrigsministeriets Oplysningspulje.

Formål:
Eleverne får viden om mikroorganismers vækstbetingelser og hvordan de kan bruges til at konservere mælk fra forskellige husdyr fra forskellige kulturer og på forskellige breddegrader.

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 2: Stop sult
Delmål 2.3: Inden 2030 skal produktiviteten i landbruget og indkomsterne for små fødevareproducenter fordobles
Delmål 2.4: Sikre bæredygtige fødevareproduktionssystemer og implementere modstandsdygtige landbrugspraksisser, som øger produktivitet og produktion

Kernestof:
C-niveau og b-niveau:
- Cellebiologi: Opbygning af pro- og eukaryote celler, eukryote celletyper og membranprocesser
- Mikrobiologi: Vækst og vækstfaktorer - Makromolekyler: Opbygning af carbohydrater, lipider, proteiner og DNA
- Enzymer: Opbygning og funktion - Biokemiske processer: Respiration og gæring
- Genetik og molekylærbiologi: Nedarvningsprincipper, proteinsyntese og mutation
- Evolutionsbiologi: Eksempler på evolutionsmekanismer
- Fysiologi: Oversigt over et udvalgt organsystem
- det kunne være fordøjelsessystemet
- Økologi: Samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø, energistrømme og biodiversitet

Supplerende stof:
- Sundhed, sygdom, medicin
- Biologisk produktion
- Bioteknologi
- Bæredygtighed

Centrale begreber:
- Membranprocesser
- Eukaryote og prokaryote celler
- Mikrobiologi og vækst
- Fordøjelse - Enzymer
- Evolution (evt. genetik)
- Dårligt vand

Globale kompetencer:
- Global faglighed
- Se dit fag i et større perspektiv
- Brug materiale fra forskellige lande og kulturer
- Interkulturel dannelse
- Forstå og respektér kulturelle normer og forskelle
- Horisont
- Skab nysgerrighed for at forstå andre kulturer
- Kaosparathed og handling
- Træn samarbejde og projektarbejde

Materialer:
Se under GØR nedenfor

 

 

Forløb

LÆR

For at få større viden om mikroorganismer og deres betydning for mælkeproduktionen, skal eleverne lære om/repetere mikroorganismers opbygning. Eleverne skal til dette forløb opnå viden inden for diverse membranprocesser, relevant evolutionsteori, med udgangspunkt i lactoseintolerance. Hertil kommer materialet om verdensmålene, som eleverne skal relatere til problemstillingen om mælkeproduktionen i verden.

GØR

1. Vækst, madspild og konservering

2. Konservering - herunder membranprocesser
Enten et modul om membranprocesser eller et modul til repetition af osmose, membranprocesser mm.

Materiale
- Evt. sider fra Biologi i udvikling B, s. 105-106 om mikrobiologi.
- Biologi i udvikling C, s. 17-21.

Øvelser
http://biologitiltiden.dk/kapitel/54/

3. Evolution og mælk (pattedyr og pungdyr evt med en del omkring hormonel-styring til A-niveau)
- Hvor stammer vi fra?
- Evolution og mælkeproduktion
- Kunstig selektion
- Indavl
- Laktoseintolerance

Materiale
Man kan evt. bruge dokumentaren og artiklen “Hvor stammer vi fra?" - https://www.youtube.com/watch?v=Q3YK4_mUSk8 - https://politiken.dk/live/livepodcast/art5925920/Eske-Willerslev-Hvor-st... - https://da.ripleybelieves.com/countries-who-drink-most-milk-3347 - https://videnskab.dk/krop-sundhed/maelk-giver-storre-chance-overlevelse - https://videnskab.dk/krop-sundhed/maelk-maelk-og-atter-maelk

Tre mutationer der ændrede mennesket:
- https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/tre-mutationer-der-aendrede-me...
- http://nyheder.tv2.dk/id-51132550
- https://mejeri.dk/sundhed/maelkens-naeringsstoffer/laktoseintolerance
- https://samvirke.dk/artikler/hvis-du-ikke-taler-laktose-kan-du-godt-spis...

4. Hvad er mælk?
- PH, celletal, protein, kalk.
- Mælk fra forskellige arter (ged, ko, får, kamel, bøffel..).
- Mælk fra forskellige koracer.
- Foderets betydning for mælkens sammensætning (ex. geden kan spise hvad som helst i modsætning til koen).

Materiale
- Bioteknologi fra Systime (Tema-modul: Mælkens indholdsstoffer).
- Teknologihistorie fra Systime: 2.3.5 Mælkeprodukter.

Øvelse
- Bestemmelse af protein i mælk: https://lmfk.dk/kemiforlaget/kemifortiden/data/biuretmetode.pdf
- Bestemmelse af calcium: Se Mejerikemi vejledningen.
- Opgave: http://www.bioteknologibogen.dk/includes/uploaded_files/1276868227rbrb.pdf
- Fremstilling af lactosefri mælk: ”Bioteknologi 4, tema 8” fra Nucleus.dk

5. Hvordan bevarer vi mælkens næringsstoffer?
- Pasteurisering
- Afkøling
- Forsuring
- Mælkesyrebakt.
- Forarbejdning - smør, ost yoghurt

Materiale
- Bioteknologi A, Bind 1, s. 145-150.
- Stenaldermennesket lavede også ost: https://politiken.dk/viden/art5429145/Ark%C3%A6ologer-har-fundet-verdens...

Øvelse
Køb af osteløbe: Eksempelvis https://hjemmeriet.com/da/produkter.php?kat=29

6. Kultur og mælkekonservering - projektarbejde
- Fermentering (lactobaccilus bulgaricus, Acidophilus)
- Smør
- Ost
- Valle
- Proteinpulver
- Colostrum-produkt

Opgave
- Opsøg information om mælkeproduktion i andre kulturer - evt kontakt direkte til kilden.
- Undersøg og foklar, hvordan disse produktionsformer er opstået (natur, kultur mm).
- Forklar biologien, der ligger bag produktionsformen.

Materiale
Om Verdensmålene
- https://www.verdensmaalene.dk/

Cases fra andre kulturer
- Afrikansk kamelmælk: https://www.food.dtu.dk/nyheder/2016/07/afrikansk-kamelmaelk-bliver-mere...
- Maasaier holder sig sunde trods fed kost: https://videnskab.dk/krop-sundhed/maasaier-holder-sig-sunde-trods-fed-kost
- Mælkeritidende: https://maelkeritidende.dk/
- Kan man drikke svinemælk?: https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/kan-man-drikke-svinemaelk
​​​​​​​- Skyr - det sagnomspundne surmælksprodukt: https://samvirke.dk/artikler/skyr-det-sagnomspundne-surmaelksprodukt

DEL

7. Eksperimentelt arbejde
Eleverne skal producere ost eller yoghurt med forskellige bakteriekulturer.

8. Fremlæggelse Eleverne udarbejder en præsentation (ppt, en videnskabelig poster, en lille film), der visuelt understøtter deres mundtlige fremlæggelse og beskriver deres arbejde og observationer. ​​​​​​​Desuden skal eleverne i forbindelse med deres præsentationer, smage hinandens produkter/fødevarer enten i grupper eller for hele klassen.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene