Forløbet tager udgangspunkt i psykologen, Per Espen Stoknes’ fem psykologiske barriere, som står i vejen for, at vi kan erkende og handle adækvat i forhold til klimaforandringerne.
Kategori
Psykologi
Tid

9 moduler à 90 minutter.

Udarbejdet af Jesper Petersen og Mette Petrea Kissow, Københavns Åbne Gymnasium.

 

Formål:
Forløbet tager udgangspunkt i psykologen, Per Espen Stoknes’ fem psykologiske barriere, som står i vejen for, at vi kan erkende og handle adækvat i forhold til klimaforandringerne: Distance, Doom (altså undergang), Dissonans, Denial og iDentitet. Disse begrber præsenteres i artiklen: Hvorfor din hjerne er programmeret til at fortrænge denne klimahistorie, og hvad du kan gøre ved det? (Zetland, august 2017). Forløbet trækker på forskellige psykologiske perspektiver. 

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling
Verdensmål 3: Sundhed og trivsel
Verdensmål 13: Klimaindsats

Kernestof og faglige mål Psykologi c (kan også anvendes på b-niveau)
- Kognitiv dissonans og kognitive skemaer
- Evolutionspsykologiske forklaringer på hvorfor vi har distance til klimaproblematikken (evolutionspsykolog Mark van Vugt)
- Stress (akut og kronisk)
- Anton Antonovsky: OAS
- Emotionsfokuseret og problemfokuseret coping
- Bandura: Self-efficacy
- Eksistentiel psykologi ved Yalom
- Identitetsdannelse hos Eriksson, Giddens og Gergen
- Pierre Bourdieu: Habitus og kapitaler

Globale kompetencer
- Kaosparathed & handling – elevernes samarbejdsevner trænes.
- Global faglighed – eleverne ser danskfaget i et større og globalt perspektiv.

Materialer:

Modulplan til hele forløbet

Modul 1: Dissonans
"Hvorfor din hjerne er programmeret til at fortrænge denne klimahistorie, og hvad du kan gøre ved det" (Mads Nyvold, Zetland 3.8.2017)
"DF: Menneskeskabte klimaforandringer er et spørgsmål om tro, og tro hører til i kirken"  (Laura Friis Wang: Information 11.8.2018)

Modul 2: Distance
Grundbog om Evolutionsteori, f.eks.  Evolutionspsykologiens metoder (Systime iBog)
"1.2 Evolutionspsykologi" (frem til afsnittet: ”Evolutionspsykologiens metoder”)
- ”At sanse problemet”
- "Kritik af teorien"

Modul 3: DOOM I
Podcasten: "Klimaangst er godt for klimaet" (Samvirke)
"Isabella fik klimaangst" TV2ECHO - Facebook)

Modul 4: DOOM II
"Klimaangsten ramte Sofie, da hun blev mor": Inge Haandsbæk Jensen; Folkekirken.dk

Modul 5: Denial
Eksistentiel psykologi ved Yalom:
- Del 1: https://www.youtube.com/watch?v=hlTm4s-9dfQ&t=196s
- Del 2: https://www.youtube.com/watch?v=guMVs1_4eJM
- Del 3: https://www.youtube.com/watch?v=buEofYGrEKc

Modul 6: Identitet
Artiklen: "Klimafamilie tager et radikalt skridt" (Politiken 29. juni 2019)

Modul 7: Mere identitet
Artiklen "Her er de mulige forklaringer på de unges klimaoprør": Anne Sophie Thingsted, Videnskab.dk 14.5.2019

 

 

FORLØB

LÆR

Forløbet tager udgangspunkt i psykologen Per Espen Stoknes’ fem psykologiske barriere, som står i vejen for at vi kan erkende og handle adækvat i forhold til klimaforandringerne: Distance, Doom (altså undergang), Dissonans, Denial og iDentitet. Forløbet trækker på forskellige psykologiske perspektiver.

Centrale begreber:
- Kognitiv dissonans og kognitive skemaer
- Evolutionspsykologiske forklaringer på hvorfor vi har distance til
klimaproblematikken (evolutionspsykolog Mark van Vugt).
- Stress (akut og kronisk)
- Anton Antonovsky: OAS
- Emotionsfokuseret og problemfokuseret coping
- Eksistentiel psykologi ved Yalom
- Identitetsdannelse hos Eriksson og Giddens.
- Pierre Bourdieu: Habitus og kapitaler

GØR

Se vedhæftede modulplan.

 

DEL

Artiklen ”Hvorfor din hjerne er programmeret til at fortrænge denne klimahistorie, og hvad du kan gøre ved det” (Mads Nyvold, Zetland 3.8.2017) er central for forløbet.
I den peger Per Espen Stocknes på handling som en vigtig faktor for at cope psykologisk med klimaforandringerne, det kunne fx være som afslutning på forløbet.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene