fbpx Arbejdsforhold i udviklingslande | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling
Forløbet undersøger forskellige genrers formidling af temaet arbejdsforhold i udviklingslande.
Kategori
Dansk
Tid

Ca. 14 moduler à 90 minutter.

Udarbejdet af Jacob Skalka, Svendborg Gym., Lisbeth van West, Rosborg Gym., Mette Petrea Kissow, Københavns Åbne Gym., Maja Lei Jacobsen, Ikast-Brande Gym., Trine H. Lyn, Slagelse Gym, Lene Bang og Helene Hannibal, Sct. Knuds Gym., Christoffer Poulsen og Margrethe K. Jensen, Aarhus Gym.

Med støtte fra Udenrigsministeriets Oplysningspulje.

Formål:
Forløbet undersøger forskellige genrers formidling af temaet arbejdsforhold i udviklingslande. Det kan bruges introducerede i 1.g eller som repetition i 3.g, i så fald vil forløbet bliver kortere, da en del teori allerede er læst. I forbindelse med forløbet inddrages aktuelle globale problemstillinger, og elevernes bevidsthed om at være globale medborgere øges. Forløbet er 14 moduler langt, inklusiv forarbejdet til en skriftlig aflevering. De enkelte genrer behandles på omkring 2. moduler hver, det er således muligt at tage genre ud for at forkorte forløbet. Modulerne er 90 minutter lange.

Relation til bogen Bliver verden bedre?:
“FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling” s. 90-94.

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Kernestof og centrale begreber:
- Genrer
- Analyse og fortolkning
- Skriftlighed
- Fakta og fiktion
- Fakta- og fiktionskoder
- Filmanalyse
- Filmiske virkemidler
- Kommunikationsanalyse
- Sproglig analyse
- Argumentationsteori og -analyse
- Appelformer
- Værklæsning
- Digitale produkter: multimodalitet, digital dannelse, remediering og metatekst

Globale kompetencer
- Kaosparathed & handling – elevernes samarbejdsevner trænes.
- Global faglighed – eleverne ser danskfaget i et større og globalt perspektiv.

Materialer:
Introduktion
- Film om arbejdsforhold: http://www.ulandssekretariatet.dk/content/film
- Om arbejdsforhold og børnearbejde: Kampagne om at fremme arbejdsforhold: http://www.ulandssekretariatet.dk/sites/default/files/uploads/public/mag....
- Kort info fra Børsen: https://borsen.dk/nyheder/it/artikel/1/201526/iphones_bliver_fremstillet... og fra Berlingske: https://www.berlingske.dk/oekonomi/mangel-paa-arbejdskraft-skaber-boerne....
- Blog om børnearbejde: http://boernearbejde.bloggersdelight.dk/2017/01/12/de-mange-forskellige-....

Dokumentar:
- “Blod i mobilen”: https://filmcentralen.dk/gymnasiet/undervisning/blod-i-mobilen#.XH-h61NKhN0.
- Interview med instruktør af "Blod i mobilen" Frank Piasecki Poulsen på dfi.dk: https://www.dfi.dk/omdfi/helvede-pa-jord.
- Medieanalyse af dokumentarfilm, kap. i Håndbog til dansk.
- Fakta og fiktionskoder, kap. i Håndbog til dansk.

Sproglig analyse:
- Om argumentationsteori og appelformer: argumentationsteori, brug fx kap. i Håndbog til dansk.
- Om appelformer, brug fx kap. i Håndbog til dansk samt https://www.youtube.com/watch?v=Vlgpe6h6jNc&list=PLszzTrOhGocFI81mKz8fmj....

Tekstmateriale til eventuelt brug til argumentationsanalyse og retorisk analyse:
- Mads Staghøj: "En mørk hemmelighed får din mobil til at lyse": https://www.zetland.dk/historie/seQEBqGX-ae6XddvA-9c7b9.
- "På job med jungleloven" (brochure): http://www.ulandssekretariatet.dk/sites/default/files/uploads/public/mag....
Karin Gaardsted: "Sikkerhed på tekstilfabrikker i Bangladesh": https://viborg-folkeblad.dk/laeserbrev/Sikkerhed-paa-tekstilfabrikker-i-....
Maria Skov Quistgaard: “Vi risikerer at gøre mere skade end gavn” https://www.information.dk/kultur/2007/09/risikerer-goere-mere-skade-gav...|30|.

Interaktiv film:
- Film: http://www.slumchallenge.dk/ (filmens effektive afspilningstid er 2.10 min. Men der er indlagte spørgsmål, som yderligere tager tid).
- Om filmiske virkemidler: https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/filmiske-virkemidler.

Værklæsning:
- Jakob Ejersbos Univers, på Systime.
- Jacob Ejersbo: Slangens Vej.
- Anders Mathesen: Ternet Ninja, Kapitel 2.
- “Fabler” fra ulandskalenderen om børnearbejde: http://2017.u-landskalender.dk/lydboeger/ (Den mest relevante hedder ”Guldets forbandelse”).

Formidling og remediering:
Multimodale programmer som eleverne kan arbejde med /blive introduceret til:
- Blogsprogrammer: Sway: sway.office.com, blogger.com.
- Videoprogrammer: Wewideo.com, screencast-o-matic.com.
- Introduktion til blogmediet via: https://indidansk.dk/blog-genretraek og https://indidansk.dk/blog-skrive.

 

 

FORLØB

LÆR

I forløbet arbejdes der med forskellige genrer inden for de tre danskfaglige stofområder. Her undersøger eleverne, hvordan og med hvilke virkemidler de forskellige genrer formidler temaet "Arbejdsforhold i tredjeverdenslande".

Eleverne vil i forløbet således arbejde med:
- Fakta- og fiktionskoder
- Filmanalyse
- Litterær analyse
- Analyse og produktion af multimodale tekster
- Sproglig analyse

GØR

Se vedhæftede forløbsplan.

DEL

I forbindelse med arbejdet med remediering og multimodale programmer skal eleverne formidle den viden, de har opnået gennem hele forløbet, f.eks. evt. kan eleverne vælge én af de genrer, der er blevet arbejdet med, og formidle deres svar på de tre ovenstående? spørgsmål.

Formidlingen foregår multimodalt for:
1) at nå ud over elevernes egen “verden”, dvs. deres egen platform og
2) at arbejde med digital dannelse, multimodalitet, remediering og metateksten (del af de skriftlige genrer).

Med udgangspunkt i det globale kompetencehjul bruges de forskellige multimodale programmer til at favne tre ud af de fire globale kompetencer: Global faglighed, interkulturel dannelse og horisont.
- Global faglighed: Arbejdet med temaet åbner op for både fagfaglig faglighed og global faglighed (fx FN's Verdensmål).
- Interkulturel dannelse: Både video og blogmediet åbner op for virtuel kommunikation, som kræver, at eleverne forholder sig til deres kommunikation (her kommer metateksten også indirekte ind i billedet), da de skal formidle deres viden (den globale faglighed) i et forum, som (principielt) kan læses af alle i verden - det kræver, at de forstår, at de er globale medborgere, og at de skal se deres produkt med “andres øjne” (= horisontdelen).

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene