Inddragelse af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling i biologi er en oplagt måde at give eleverne en faglig baggrund for udvikling af ansvarlighed, stillingtagen og handling i forbindelse med aktuelle samfundsforhold med biologisk indhold. Formålet med biologi (A, B og C - niveau) på STX er blandt andet at “eleverne opnår faglig baggrund for at forstå betydningen af biodiversitet, bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse samt indsigt i levevilkår og livsstilsfaktorers betydning for helbredet.”

Verdensmål 3 Sundhed og trivsel vil være oplagt at arbejde med i biologi. Det kunne blandt andet handle om bekæmpelse af infektionssygdommene hiv/aids, malaria og tuberkulose. Under verdensmål 2 Stop Sult kan der arbejdes med analyser af kost og fysiologiske problemer ved underernæring. Sygdomsfremkaldende bakterier i drikkevand kan inddrages i undervisningen gennem arbejdet med mål 6 Rent vand og sanitet. Principperne om bæredygtig udvikling kan eksemplificeres ved at arbejde med de forskellige mål, som har særligt fokus på om miljø og klima for eksempel mål 13 klimaindsats eller mål 15 livet på land. I den forbindelse kunne landbrug være et tema, hvor for eksempel forskellige typer afgrøder tilpasset f.eks. tørke, genmodificerede afgrøder (tørketolerante, vitaminberigede etc.) og bæredygtigt landbrug kunne tages op.

Eksempler på emner relateret til kernestof:

Biologi A-niveau:
- Opbygning og funktion af hiv-virus og menneskets immunforsvar, herunder mulighederne for at udvikle en hiv-vaccination
- Kulhydrater, fedtstoffer og proteiner i en kostanalyse
- Parasitters anvendelse af den menneskelige fysiologi (blodkredsløb og fordøjelsessystemet)
- Økologi og økosystemer i forbindelse med bæredygtigt landbrug, herunder landbruget udledning af drivhusgasser
- Som eksempler på anvendt bioteknologi kan grøn bioteknologi om land- og jordbrugsprocesser tages op (udvælgelse eller genmodificering af planter til at skabe mere produktive eller modstandsdygtige afgrøder)

Biologi B-niveau:
- Opbygning og funktion af hiv-virus og menneskets immunforsvar herunder mulighederne for at udvikle en hiv-vaccination
- Energiproduktion fra forskellige fødevarer
- Parasitters anvendelse af den menneskelige fysiologi
- Økologi og økosystemer i forbindelse med bæredygtigt landbrug, herunder landbrugets udledning af drivhusgasser
- Som eksempler på anvendt bioteknologi kan grøn bioteknologi om land- og jordbrugsprocesser tages op (udvælgelse eller genmodificering af planter til at skabe mere produktive eller modstandsdygtige afgrøder)

Biologi C-niveau:
- Kulhydrater, fedtstoffer og proteiner i en kostanalyse
- Parasitters anvendelse af den menneskelige fysiologi (blodkredsløb og fordøjelsessystemet)
- Økologi og økosystemer i forbindelse med bæredygtigt landbrug, herunder landbrugets udledning af drivhusgasser
- Som eksempler på anvendt bioteknologi kan grøn bioteknologi om land- og jordbrugsprocesser tages op (udvælgelse eller genmodificering af planter til at skabe mere produktive eller modstandsdygtige afgrøder)

Med udgangspunkt i udryddelsen af parasitten Guineaorm belyses, hvordan viden om parasittens livscyklus samt en koordineret global indsats kan forbedre sundheden for millioner af mennesker verden over.

Sider

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene