fbpx Sundhed for alle | Verdensmålene.dk
En øvelse der giver eleverne mulighed for at reflektere over offentlig sundhed og adgang til fødevarer i forskellige dele af verden
Kategori
Engelsk
Tid

2 moduler à 90 min.

Formål:
Formålet med øvelsen er at få eleverne til at reflektere over offentlig sundhed og adgang til fødevarer i forskellige dele af verden.

Relation til bogen Bliver verden bedre?:
”Forord” s. 7
“Hvordan tror du det går?” s. 17-20

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 2: Stop sult
Verdensmål 3: Sundhed og trivsel

Kernestof og centrale begreber:
Eleverne skal forstå og diskutere komplekse emner på engelsk. De bliver øvet i at beherske et varieret ordforråd og får indsigt i aktuelle forhold i forskellige dele af den engelsktalende verden.

Materialer:
Filmen Super Size Me (1 time og 40 min. fra 2004)

 

Øvelse

LÆR

Eleverne præsenteres for dokumentarfilm som en genre.
Eleverne ser filmen Super Size Me (1 time og 40 min), der handler om Morgan Spurlocks overforbrug af McDonalds fastfood. De skal løbende tage noter om Morgan Spurloks indtag af mad og sundhedsudvikling.

GØR

Eleverne inddeles i grupper. Hver gruppe vælger et tema på baggrund af filmen. Det kan for eksempel være et af følgende temaer:
- Fedme i USA
- Overforbrug vs. hungersnød
- Offentlige sundhedssystemer.
  Sammenlign evt. USA, Canada, Storbritannien, Denmark, Kenya, Indien mm.
- Adgang til fødevarer forskellige steder i verden.

DEL

Eleverne undersøger og indsamler viden om det valgte tema via artikler, statistikker med mere og laver en lille dokumentar på ca. 5 min. i grupperne. Eleverne skriver et memo (800 ord) hvor der fremlægges løsningsforslag i forhold til gruppens tema. Hver gruppe viser deres dokumentar frem for klassen. Lav eventuelt en konkurrence og opfordr eleverne til at deltage i Danidas Verdensbilledlegat-konkurrence på baggrund af årets tema. Læs mere om Danidas Verdensbilledlegat her.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene