fbpx Sæt ord på verdensmålene, ­skriv et læserbrev | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling
Eleverne læser eksempler på og får viden om læserbreve som litterær genre. De lærer at analysere et læserbrev og prøver selv kræfter med genren.
Kategori
Dansk
Tid

2-3 moduler à 90 min.

Formål:
Eleverne øver deres færdigheder inden for argumentation af egne holdninger og får viden om læserbrevet som litterær genre og formidlingsform.

Relation til bogen Bliver verden bedre?:
Afhængigt af hvilket verdensmål eleverne vælger at arbejde med i deres læserbrev.

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:
Alle, afhængigt af hvilket mål eleverne vælger at arbejde med i deres læserbrev

Kernestof og centrale begreber:
Øvelsen fremmer elevernes evne til at udtrykke sig præcist og reflekteret på skrift. Arbejdet med mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed skal sætte eleverne i stand til at udtrykke sig nuanceret og formidlingsbevidst.

 

Øvelse

LÆR

Eleverne læser de fire læserbreve:

1) Kvinder skal da ikke skamme sig over hår under armene af Linnea Biermann, gymnasieelev på Københavns åbne Gymnasium

2) Grimhøj og dansk dobbeltmoral af Tobias Nørkjær Holmgaard, gymnasieelev fra Tilst

Disse to læserbreve er udgivet i forbindelse med et Meningsdanner kursus på Mellemfolkeligt Samvirke og Globale Gymnasier. Indlæggene reflekterer udelukkende skribenternes egne holdninger og er et eksempel på hvordan unge sætter verdensmålene på dagsordenen.

3) Tag ejerskab over klimaudviklingen
af Tine Roed, Direktør hos Dansk Industri om erhvervslivets rolle i forhold til opfyldelsen af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (adgang via InfoMedia).

4) Hvad har 2015 lært os? af Jonas Keiding Lindholm, Generalsekretær hos Red Barnet om verdens tilstand set fra en børnerettighedsorganisations synsvinkel (adgang via InfoMedia).

 

GØR

Eleverne diskuterer i grupper:
‐ Hvilke virkemidler er der brugt i de to læserbreve?
‐ Hvilke virkemidler synes I fungerer godt og dårligt i læserbrevene?

Introduktion til at skrive læserbrev:
Underviseren introducerer til læserbreve som udtryksform:
‐ Hvad er et læserbrev?
‐ Hvad er formålet med et læserbrev?
‐ Hvad skal et læserbrev indeholde?

Skriv dit eget læserbrev:
Eleverne skal med udgangspunkt i ét af FN’s verdensmål skrive et læserbrev om et emne, som betyder noget for deres egen hverdag.
‐ Afslutning på modul 1: Eleverne bruger 15 minutter på at få en idé til et læserbrev, som de kunne tænke sig at skrive. Disse ideer vendes i grupper med tre andre.
‐ Mellem modul 1 og 2 skriver eleverne udkast til et læserbrev.
‐ Modul 2: Eleverne læser hinandens læserbreve og giver feedback i grupper.

DEL

Eleverne opfordres til at sende deres læserbreve til lokalaviser, Globale Gymnasier, skolebladet mv.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene