I dette forløb skal eleverne arbejde med målgruppeanalyse, segmenter og distribution.
Kategori
Design
Tid

2-4 moduler à 90 min.

"Levende Grønland" er skabt af Bullitt Film og Ánorâk Film i samarbejde med Det Grønlandske Hus i København og tekstforfatter Martine Lind Krebs.
© Bullitt Film og Ánorâk Film, 2020.

Formål:
I dette forløb skal eleverne arbejde med målgruppeanalyse, segmenter og distribution. Gennem arbejdet med tre dokumentarfilm skal eleverne udforske, hvem de tre film var tiltænkt, hvordan de blev distribueret, og diskutere, om det giver mening at benytte Minerva-modellen på et grønlandsk publikum. Som afslutning på forløbet kan eleverne producere deres egne filmtrailere eller -plakater.
Dette forløb, bidrager sammen med forløb til dansk, samfundsfag, musik, historie og mediefag, med materiale og film om Grønland, og vil derfor være egnet til at inddrage i fællesfaglige forløb.

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 10: Mindre ulighed
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Verdensmål 17: Partnerskab for handling

Kernestof og centrale begreber:
- produktdesign
- kommunikationsdesign
- form, funktion og kommunikation er fagets overordnede centrale parametre, der ses i et kulturelt, historisk perspektiv
- mindst en af følgende former: tegninger, collage, fotos, 3d-computermodellering
- mindst én metode til undersøgelse af forskellige interessenter herunder brugeren

Faglige mål:
- analysere og diskutere design og arkitektur som proces og som resultat
- behandle problemstillinger i samspil med andre fag

Materialer:
Alt materialet ligger samlet på Levende Grønlands "hjemmeside". Her finder man både lærervejledninger, film, baggrundsinformation m.m.

Til dette forløb anbefales følgende materiale:
- Tidslinje: Grønlands historie
- Fakta om Grønland
- Temaafsnittet om målgrupper, segmenter og distribution

Dokumentarfilm:
- Sumé - lyden af en revolution - filmen kan ses på Filmcentralen
- Lykkelænder - filmen kan ses på Filmcentralen
- Håbets Ø - filmen kan ses på Filmcentralen

OBS: Man behøver ikke at se filmene i helhed eller arbejde med alle tre film. Opgaverne suppleres med understøttende filmklip, som gør det muligt at arbejde med materialet uden først at have set hele filmen.

 

FORLØB

LÆR

1. Start med at klæde eleverne på i forhold til grundlæggende viden om Grønland.
Materialet er at finde her på "Levende Grønland" via følgende links:
- Fakta om Grønland: https://www.levendegronland.dk/da/fakta-om-groenland/
- Grønlands historie - Tidslinje: https://www.levendegronland.dk/da/historie/tidslinje/
- Derudover er der forslag til yderligere læsning under "Links og litteratur": https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/links-og-litteratur/
- Eleverne skal desuden læse temaafsnittet om "Målgrupper, segmenter og distribution": https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/maalgrupper-segmenter-og-dist...

2: Lad eleverne se filmklippene, trailere og plakater fra de tre forskellige film og lad dem besvare arbejdsspørgsmålene. De kan arbejde med materialet individuelt eller i grupper. Enten ser hele klassen de samme filmklip, eller også fordeles filmene mellem grupperne/eleverne.

3: Eleverne formidler deres analyser og besvarelser til resten af klassen (se under "Del").

GØR

Opgaver til Sumé

Opgave 1: Interview med filmens instruktør
2. Karakterisér filmens målgruppe på baggrund af Inuk Silis Høeghs udtalelser omkring hans forventninger til filmens publikum.
3. Hvordan var forskellen på de(n) intenderede målgruppe(r) og faktuelle målgruppe, ifølge Inuk Silis Høegh?
4. Gennemgå og diskuter jeres svar i klassen.

Opgave 2: Minerva-modellen og filmens trailer
1. Gå sammen i makkerpar. Se traileren til filmen under opgave 2: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/maalgrupper-segmenter-og-dist....
2. Prøv at definere filmens målgruppe vha. Minerva-modellen https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/maalgrupper-segmenter-og-dist.... Spænder den over et eller flere segmenter?
3. Er den målrettet et dansk eller et grønlandsk publikum?
4. Diskuter: Kan Minerva-modellen overhovedet bruges på den grønlandske befolkning? Hvorfor/hvorfor ikke?
5. Gennemgå og diskuter jeres svar på klassen.
6. Diskuter: Lever denne trailer op til sit formål?

Opgave 3: Distribution
1. Gå sammen i makkerpar. Læs om distributionen af filmen i faktaboksen under opgave 3: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/maalgrupper-segmenter-og-dist....
2. Hvor har vægten været lagt i distributionen af denne film?
3. Overvej, hvilken distributionsform der har haft størst mulighed for at nå frem til filmens målgruppe.
4. Hvordan adskiller distributionen af en film i Grønland sig fra Danmark? Hvilke særlige udfordringer er der i Grønland?

Opgaver til Lykkelænder

Opgave 1: Interview med filmens instruktør
1. Gå sammen i makkerpar. Se interviewet med filmens instruktør, Lasse Lau, under opgave 1: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/maalgrupper-segmenter-og-dist....
2. Karakteriser filmens målgruppe på baggrund af hans udtalelser.
3. Hvordan var forskellen på de(n) intenderede målgruppe(r) og faktuelle målgruppe ifølge Lasse Lau?
4. Gennemgå og diskuter jeres svar i klassen.

Opgave 2: Minerva-modellen og filmens trailer
1. Gå sammen i makkerpar. Se traileren til filmen under opgave 2: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/maalgrupper-segmenter-og-dist....
2. Prøv at definere filmens målgruppe vha. Minerva-modellen: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/maalgrupper-segmenter-og-dist.... Spænder den over et eller flere segmenter?
3. Er den målrettet et dansk eller et grønlandsk publikum?
4. Diskuter: Kan Minerva-modellen overhovedet bruges på den grønlandske befolkning? Hvorfor/hvorfor ikke?
5. Gennemgå og diskuter jeres svar i klassen.
6. Diskuter: Lever denne trailer op til sit formål?

Opgave 3: Distribution
1. Gå sammen i makkerpar. Læs om distributionen af filmen i faktaboksen under opgave 3: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/maalgrupper-segmenter-og-dist....
2. Hvor har vægten været lagt i distributionen af denne film?
3. Overvej, hvilken distributionsform der har haft størst mulighed for at nå frem til filmens målgruppe.
4. Hvordan adskiller distributionen af en film i Grønland sig fra Danmark? Hvilke udfordringer medfører det?

Opgaver til Håbets Ø

Opgave 1: Interview med filmens instruktører
1. Gå sammen i makkerpar. Se interviewet med filmens instruktører, Sturla Pilskog og Sidse T. Larsen, under opgave 1: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/maalgrupper-segmenter-og-dist....
2. Karakteriser filmens målgruppe på baggrund af deres udtalelser.
3. Gennemgå og diskuter jeres svar i klassen.

Opgave 2: Minerva-modellen og filmens trailer
1. Gå sammen i makkerpar. Se traileren til filmen under opgave 2: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/maalgrupper-segmenter-og-dist....
2. Prøv at definere filmens målgruppe vha. Minerva-modellen: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/maalgrupper-segmenter-og-dist.... Spænder den over et eller flere segmenter?
3. Er den målrettet et dansk eller et grønlandsk publikum?
4. Diskuter: Kan Minerva-modellen overhovedet bruges på den grønlandske befolkning? Hvorfor/hvorfor ikke?
5. Gennemgå og diskuter jeres svar i klassen.
6. Diskuter: Lever denne trailer op til sit formål?

Opgave 3: Distribution
1. Gå sammen i makkerpar. Læs om distributionen filmen i faktaboksen under opgave 3: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/maalgrupper-segmenter-og-dist....
2. Hvor har vægten været lagt i distributionen af denne film?
3. Overvej, hvilken distributionsform der har haft størst mulighed for at nå frem til filmens målgruppe.
4. Hvordan adskiller distributionen af en film i Grønland sig fra Danmark? Hvilke særlige udfordringer er der i Grønland?

DEL

I grupper samler og deler eleverne deres besvarelser i matrixgrupper eller laver videobesvarelser med skærmoptagelser/stillbilleder. Videoen kan deles i en YouTube- eller Facebookgruppe, på Googledrev eller lignende.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene