fbpx Ligestilling | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling
En øvelse der giver eleverne indsigt i ligestilling mellem kønnene i Danmark og i resten af verden. Eleverne får mulighed for at reflektere over emnets historiske udvikling ved blandt andet at tage udgangspunkt i 100-året for kvinders stemmeret i Danmark.
Kategori
Dansk
Tid

3 timer over 2 moduler

Formål:
At give eleverne en indsigt i ligestilling og køn i Danmark samt forskellige steder i verden.

Relation til bogen Bliver verden bedre?
"Ligestilling" s. 54-59.

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene
Verdensmål 10: Mindre ulighed

Kernestof og centrale begreber:
Øvelsen relaterer sig til danskfagets kernestof om "det litterære stofområde" og "det mediemæssige stofområde".
Det litterære stofområdes genstandsfelt er et historisk bredt og genremæssigt varieret udvalg af primært skønlitterære tekster. Udvalgte tekster i øvelsen afspejler tekster fra 1900-tallet, herunder "realistiske og modernistiske tekster" samt tekster fra 2000-tallet, herunder fra de seneste fem år.
Øvelsen imødekommer muligheden for at arbejde med visuelle udtryksformer samt udvikle mundtlige og skriftlige færdigheder via mundtlige oplæg og tekstproduktion.

Materialer:
Bogen Bliver verden bedre?
Diktafon eller videooptager.

 

Øvelse

LÆR

Læs afsnittet "Ligestilling" i bogen Bliver verden bedre? s. 54 - 59.

Læs uddrag af Doris Lessing's roman Den gyldne bog som skildrer konflikter i moderne kvinders liv i 1960'ernes USA og Vesteuropa.

Læs uddrag af den danske forfatter Kamilla Hega Holsts roman På træk fra 2015. Romanen giver et indblik i en nutidig dansk 30-årig kvindes liv ud fra et dansk og thailandsk perspektiv.

Ekstra materiale og inspiration:

Få mere viden om kvinders rettigheder og kønsligestilling i hele verden på The Guardians ressourcerum

Women's rights and gender equality in focus

GØR

Eleverne laver research om emnet ved hjælp af interviews, eller ved at lave online research og bruge lyd- eller filmoptagelser.

Eleverne udarbejder interviewguides til ældre familiemedlemmer eller andre voksne i deres omgangskreds, der kan fortælle om tidligere generationers oplevelse af kønsforskelle i samfundet.

Emnerne for interviewet kan for eksempel omhandle:
- Kønsfremstilling i litteraturen og/eller i medierne (radio, aviser eller tv)
- Politiske rettigheder
- Arbejdsmuligheder
- Uddannelsesmuligheder

Forslag til interviewspørgsmål:
- Hvordan har du oplevet forskel mellem kønnene komme til udtryk igennem dit liv?
- Hvordan talte man om ligestilling mellem kønnene da du var ung?
- Hvad anser du som den største udfordring for piger og kvinder i dagens Danmark?
- Har du oplevet mere ligestilling mellem kønnene end dine forældre, og i så fald, hvordan?

DEL

Eleverne fremlægger deres interviews for hinanden i mindre eller større grupper og reflekterer over svarerne ud fra en historisk kontekst. Har eleverne valgt at arbejde med lyd- eller filmoptagelser kan disse for eksempel udvikles til en podcast eller video.

På baggrund af interviewet kan eleverne udarbejde et essay, hvor de inddrager refleksioner fra tekster, diskussioner og interviews.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene