I dette forløb skal eleverne undersøge musikkens funktion i film.
Kategori
Musik
Tid

2-4 moduler à 90 min.

"Levende Grønland" er skabt af Bullitt Film og Ánorâk Film i samarbejde med Det Grønlandske Hus i København og tekstforfatter Martine Lind Krebs.
© Bullitt Film og Ánorâk Film, 2020.

Formål:
I dette forløb skal eleverne undersøge musikkens funktion i film. Man kan lade eleverne arbejde med de tre dokumentarfilm i forbindelse med fællesfagligt forløb om Grønland eller i et forløb om politisk musik. Som afslutning på forløbet kan eleverne også selv spille grønlandsk musik.
Dette forløb bidrager, sammen med forløb til dansk, historie, samfundsfag, design og mediefag, med materiale og film om Grønland, og er derfor egnet til et fællesfagligt forløb.

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 10: Mindre ulighed
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Verdensmål 17: Partnerskab for handling

Faglige mål:
Musikkundskab
- sætte analyse af musik ind i en relevant historisk, samfundsmæssig, kulturel, global og stil- og genremæssig sammenhæng
- behandle problemstillinger i samspil med andre fag.

Musikudøvelse
- synge og spille en- og flerstemmige sange og satser inden for et dansk og internationalt repertoire.

Materialer:
Alt materialet ligger samlet på Levende Grønlands "hjemmeside". Her finder man både lærervejledninger, film, baggrundsinformation m.m.

Til dette forløb anbefales følgende materiale:
- Tidslinje: Grønlands historie
- Fakta om Grønland
- Temaafsnittet om musik i film

Dokumentarfilm:
- Sumé - lyden af en revolution - filmen kan ses på Filmcentralen
- Lykkelænder - filmen kan ses på Filmcentralen
- Håbets Ø - filmen kan ses på Filmcentralen

OBS: Man behøver ikke at se filmene i helhed eller arbejde med alle tre film. Opgaverne suppleres med understøttende filmklip, som gør det muligt at arbejde med materialet uden først at have set hele filmen.

 

FORLØB

LÆR

1. Start med at klæde eleverne på i forhold til grundlæggende viden om Grønland.
Materialet er at finde her på "Levende Grønland" via følgende links:
- Fakta om Grønland: https://www.levendegronland.dk/da/fakta-om-groenland/
- Grønlands historie - Tidslinje: https://www.levendegronland.dk/da/historie/tidslinje/
- Derudover er der forslag til yderligere læsning under "Links og litteratur": https//www.levendegronland.dk/da/mediefag/links-og-litteratur/
- Eleverne skal desuden læse temaafsnittet om "Musik i film": https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/musik-i-film/

2: Lad eleverne se filmklippene, trailere og plakater fra de tre forskellige film og lad dem besvare arbejdsspørgsmålene. De kan arbejde med materialet individuelt eller i grupper. Enten ser hele klassen de samme filmklip, eller også fordeles filmene mellem grupperne/eleverne.

3: Eleverne formidler deres analyser og besvarelser til resten af klassen (se under "Del").

GØR

Opgaver til Sumé

Opgave 1: Musikkens funktion
1. Se citatet under opgave 1: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/musik-i-film/opgaver-til-sum%....
2. Beskriv brugen af musik i dette citat med begreberne fra teoriafsnittet: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/musik-i-film/.
3. Hvilken funktion har musikken i forhold til billederne i dette citat?
4. Kig særligt på overgangene mellem scenerne. Hvordan virker musikken i forhold til scenen lige før og efter?
5. Gennemgå jeres svar i klassen.

Opgave 2: Anslaget
1. Se anslaget til filmen under opgave 2: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/musik-i-film/opgaver-til-sum%....
2. Hvilke virkemidler gøres der brug af for at gøre musikken til synkron lyd?
3. Hvilken funktion har musikken i dette citat?
4. Hvornår er musikken på handlingsplan, og hvornår er den på fortælleplan?
5. Gennemgå jeres svar på klassen.

Opgaver til Lykkelænder

Opgave 1: Musikkens funktion
1. Vælg et af filmcitaterne under opgave 1: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/musik-i-film/opgaver-til-lykk....
Det første viser scener fra filmen "Das Eskimo Baby" (Neutral Film, instr. Walter Schmidthässler, 1918) samt montrer i en antikvitetshandel med grønlandsk kunsthåndværk og kongeligt porcelæn. Det andet viser krydstogtturister i byen Qaqortoq og Københavns Zoo.
1. Beskriv underlægningsmusikken.
2. Hvilken funktion har musikken i forhold til billederne i citatet? Brug begreberne fra teoriafsnittet: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/musik-i-film/.
3. Synes I underlægningsmusikken passer til billederne?
4. Hvorfor tror I, at denne musik er valgt?
5. Gennemgå jeres svar på klassen.

Opgave 2: Sangen "Lykkelænder"
Filmen "Lykkelænder" starter og slutter med den samme sang, "Lykkelænder", af Povl Dissing, som også har givet navn til filmen.
1. Se filmcitatet fra filmens start under opgave 2: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/musik-i-film/opgaver-til-lykk....
2. Hvordan vil I beskrive sangen?
3. Hvilken funktion har den i dette citat?
4. Diskuter, hvorfor I tror, at netop denne sang er valgt.

Opgave 3: Slutmusikken
I afslutningen på filmen mødes tre stykker underlægningsmusik. Først salmen "Guutiga Illimi", som er en oversættelse af den engelske salme "Nearer, my God, to thee" fra 1856 af Lowell Mason, tekst af Sarah Adams. Den grønlandske tekst er skrevet af præsten V.C. Frederiksen. Det er i øvrigt den salme, som orkestret spiller til sidst i filmen "Titanic". Herefter følger en traditionel grønlandsk trommesang fremført af Varna Marianne Nielsen og til sidst sangen "Lykkelænder" af Povl Dissing, som man også hører i begyndelsen af filmen.
1. Se filmcitatet under opgave 3: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/musik-i-film/opgaver-til-lykk....
2. Beskriv de tre stykker musik. Skriv nogle stikord op til hver enkelt på tavlen.
3. Hvilken funktion har musikken i forhold til billederne i citatet? Brug begreberne fra teoriafsnittet: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/musik-i-film/.
4. Overvej, hvorfor man har valgt, at tre så forskellige stykker musik skal følge efter hinanden.

Opgave 4: Grønlandsk rap
1. Gå sammen i mindre grupper. Se filmcitatet med den grønlandske rapper, Josef Tarrak Poulsens, sang "Tupilak" under opgave 4: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/musik-i-film/opgaver-til-lykk....
2. Undersøg, hvad en tupilak er. Hvem er det, Tarrak kalder for tupilakker? Hvordan passer denne sang ind i filmens tema?
3. Hvilken funktion har musikken i forhold til billederne i citatet? Brug begreberne fra teoriafsnittet: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/musik-i-film/.
4. Hvordan vil I beskrive sammenhængen mellem valg af billeder og musik i dette citat? (Hvorfor har instruktøren f.eks. valgt at vise et flådeskib sejle forbi Nuuk?)
5. Hvilken betydning får billederne, når man ser dem samtidig med, at man hører sangen og læser sangteksten?

Opgaver til Håbets Ø

Opgave 1: Musikkens funktion
1. Se filmcitatet under opgave 1: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/musik-i-film/opgaver-til-haab....
2. Sangen hedder "Meerannguaq" (lille barn) og er skrevet af Rasmus Lyberth. Undersøg, hvem han er.
3. Beskriv sangens type og tempo. Sker der ændringer undervejs?
4. Hvilken funktion har musikken i forhold til billederne i dette citat? Brug begreberne fra teoriafsnittet.
5. Hvilken betydning har det, at man i starten ser Peter sætte pladen på?
6. Gennemgå jeres svar i klassen, og diskuter.

Opgave 2: Anslaget
1. Se anslaget til filmen under opgave 2: https://www.levendegronland.dk/da/mediefag/musik-i-film/opgaver-til-haab....
2. Beskriv musikken.
3. Hvilken funktion har den i anslaget?
4. (Hvis I har set resten af filmen) Overvej om musikken passer til filmen i øvrigt.
5. Sammenlign musikken fra anslaget på filmen med musikken i citatet i opgave 1. Hvordan vil I beskrive forskellen på de to stykker musik som virkemidler?
6. Gennemgå jeres svar på klassen.

DEL

I grupper samler og deler eleverne deres besvarelser i matrixgrupper eller laver videobesvarelser med skærmoptagelser/stillbilleder. Videoen kan deles i en YouTube- eller Facebookgruppe, på Googledrev eller lignende.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene