fbpx Levende Grønland 4: Metode: Film og historie | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling
I dette forløb skal eleverne arbejde med tre dokumentarfilm om Grønland. Eleverne skal undersøge filmenes historiebrug i fortolkningen af fortidige forhold ud fra for eksempel aktørernes eller instruktørens blik.
Kategori
Historie
Tid

2-4 moduler à 90 min.

"Levende Grønland" er skabt af Bullitt Film og Ánorâk Film i samarbejde med Det Grønlandske Hus i København og tekstforfatter Martine Lind Krebs. © Bullitt Film og Ánorâk Film, 2020.

Formål:
I dette forløb skal eleverne arbejde med tre dokumentarfilm om Grønland. Eleverne skal undersøge filmenes historiebrug i fortolkningen af fortidige forhold ud fra for eksempel aktørernes eller instruktørens blik. Dokumentargenrens fokus på fakta eller fiktion diskuteres ud fra, hvordan (eller om) disse dokumentarfilm kan anvendes som en historisk kilde eller som en del af historieformidlingen om Grønland.

Dette forløb bidrager sammen med tre andre forløb til historiefaget med materiale og film om Grønland under teamerne "identitet", "historiebrug" og "erindring". Desuden er der udviklet materiale til dansk, samfundsfag, mediefag, musik og design, så det er oplagt at inddrage materialet i et fællesfagligt forløb.

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:
Mål 4: Kvalitetsuddannelse
Mål 10: Mindre ulighed
Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Mål 17: Partnerskab for handling

Kernestof og centrale begreber:
- stats- og nationsdannelser, herunder Danmarks
- historiebrug og -formidling
- historiefaglige teorier og metoder

Faglige mål:
- redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
- redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
- analysere eksempler på samspillet mellem mennesker, natur, kultur og samfund gennem tiderne
- reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
- anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie
- opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden

Materialer:
Alt materialet ligger samlet på Levende Grønlands "hjemmeside". Her finder man både lærervejledninger, film, baggrundsinformation m.m.

Til dette forløb anbefales følgende materiale:
- Lærervejledning
- Tidslinje: Grønlands historie
- Fakta om Grønland
- Temaafsnittet om "Metode: film og historie"
- Temaafsnittet om historiebrug

Dokumentarfilm:
- Sumé - lyden af en revolution. Se filmen på "Filmcentralen"
- Lykkelænder. Se filmen på "Filmcentralen"
- Håbets Ø. Se filmen på "Filmcentralen"

OBS: Man behøver ikke at se filmene i helhed eller arbejde med alle tre film. Opgaverne suppleres med understøttende filmklip, som gør det muligt at arbejde med materialet uden først at have set hele filmen.

 

Forløb

 

LÆR

1. Start med at klæde eleverne på ift. den grundlæggende viden om Grønland.
Materialet er at finde her på "Levende Grønland" via følgende links:
Fakta om Grønland: https://www.levendegronland.dk/da/fakta-om-groenland/
Grønlands historie- Tidslinje: https://www.levendegronland.dk/da/historie/tidslinje/
Derudover er der forslag til yderligere læsning under "Links og litteratur": https://www.levendegronland.dk/da/historie/links-og-litteratur/
Temaafsnittet om "Metode: historie og film": https://www.levendegronland.dk/da/historie/metode-film-og-historie/
Temaafsnittet om historiebrug: https://www.levendegronland.dk/da/historie/historiebrug/

2: Lad eleverne se de tre forskellige dokumentar og lad dem besvare arbejdsspørgsmålene. De kan se dem individuelt eller i grupper. Enten ser hele klassen de samme filmklip, eller filmene fordeles mellem grupperne/eleverne.

3: Eleverne formidler deres analyser til resten af klassen (se under "Del").

GØR

Opgaver til Sumé

​​​​​​Opgave 1: Kildekritisk analyse
1. Foretag en kildekritisk analyse af filmen Sumé - lyden af en revolution efter dette skema: https://www.levendegronland.dk/media/1235/skema-til-kildeanalyse.pdf. 2. Overvej, i hvilken grad filmen kan bruges til at besvare spørgsmålet: Hvilken betydning havde rockbandet "Sumé" for etableringen af Grønlands Hjemmestyre i 1979? 3. Formuler nogle spørgsmål, filmen som kilde er egnet til at besvare.

Opgaver til Lykkelænder

​​​​​​Opgave 1: Kildekritisk analyse
1. Foretag en kildekritisk analyse af filmen Lykkelænder efter dette skema: https://www.levendegronland.dk/media/1235/skema-til-kildeanalyse.pdf.
2. Overvej, i hvilken grad filmen kan bruges til at besvare spørgsmålet: Hvilke fordomme og myter er forholdet mellem Danmark og Grønland præget af?
3. Formuler nogle spørgsmål, filmen som kilde er egnet til at besvare.

Opgaver til Håbets Ø

​​​​​Opgave 1: Håbets Ø
1. Foretag en kildekritisk analyse af filmen Håbets Ø efter dette skema: https://www.levendegronland.dk/media/1235/skema-til-kildeanalyse.pdf.
2. Overvej, i hvilken grad filmen kan bruges til at besvare spørgsmålet: Hvilken betydning fik planerne om at etablere et stort aluminiumssmelteværk for den grønlandske by Maniitsoq?
3. Formuler nogle spørgsmål, filmen som kilde er egnet til at besvare.

DEL

I grupper samler og deler eleverne deres besvarelser i matrixgrupper eller laver en videobesvarelse med skærmoptagelser/stillbilleder. Videoen kan deles i en youtube- eller Facebookgruppe, på Googledrev el. lign.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene