Eleverne arbejder med dokumentarfilm, der portrætterer unge grønlændere, som har masser til fælles med unge i andre lande – men som også er underlagt nogle andre grundvilkår.
Kategori
Dansk
Tid

2-4 moduler à 90 min.

"Levende Grønland" er skabt af Bullitt Film og Ánorâk Film i samarbejde med Det Grønlandske Hus i København og tekstforfatter Martine Lind Krebs.
© Bullitt Film og Ánorâk Film, 2020.

Formål:
Eleverne skal i dette forløb arbejde med tre dokumentarfilm om Grønland, der portrætterer en generation af unge grønlændere, som har masser til fælles med andre unge i andre lande, men som også er underlagt nogle grundvilkår, som er helt særlige for Grønland.

Dette forløb bidrager sammen med tre andre forløb til danskfaget med materiale og film om Grønland under temaerne "medieværksanalyse", "postkolonialisme" og "skriftlige genrer". Der er desuden udviklet materiale til historie, samfundsfag, mediefag, musik og design, så det er oplagt at inddrage materialet i et fællesfagligt forløb.

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 10: Mindre ulighed
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Verdensmål 17: Partnerskab for handling

Kernestof og centrale begreber:
Mediemæssige perspektiver
Her undersøges med en medieanalytisk tilgang et genremæssigt varieret udvalg af teksttyper, herunder nyhedsformidling, dokumentartekster, visuelle udtryksformer og tekster fra sociale medier.
Her arbejdes metodisk med:
– medieanalyse og -fortolkning, herunder basale filmiske virkemidler
– analyse og vurdering af mediers funktion i sociale, kulturelle og historiske sammenhænge
– produktivt arbejde med medieudtryk i sociale sammenhænge, herunder kendskab til remediering.

Faglige mål:
– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt
– beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatiske og stilistiske grundbegreber
– dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund
– anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, diskutere, analysere, fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed
– analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i alle medier
– dokumentere kendskab til en bred repræsentation af dansk litteratur gennem tiderne med perspektiv til litteraturen i Norden, Europa og den øvrige verden
– demonstrere kendskab og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag
– navigere, udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle medier samt deltage reflekteret i og bidrage til digitale fællesskaber
– undersøge problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes, herunder i samspil med andre fag.

Materialer:
Alt materialet ligger samlet på Levende Grønlands "hjemmeside". Her finder man både lærervejledninger, film, baggrundsinformation m.m.

Til dette forløb anbefales følgende materiale:
- Lærervejledning
- Tidslinje: Grønlands historie
- Fakta om Grønland
- Temaafsnittet om ungdomskultur

Dokumentarfilm:
- Sumé - lyden af en revolution. Se filmen på "Filmcentralen"
- Lykkelænder. Se filmen på "Filmcentralen"
- Håbets Ø. Se filmen på "Filmcentralen"

OBS: Man behøver ikke at se filmen i helhed. Opgaverne suppleres med understøttende filmklip, som gør det muligt at arbejde med materialet uden først at have set hele filmen.

 

Forløb

LÆR

1. Som optakt til forløbet kan man klæde eleverne på i forhold til grundlæggende viden om Grønland.
   Materialet er at finde her på "Levende Grønland" via følgende links:
   Fakta om Grønland: https://www.levendegronland.dk/da/fakta-om-groenland/
   Grønlands historie - Tidslinje: https://www.levendegronland.dk/da/historie/tidslinje/
   Derudover er der forslag til yderligere læsning under "Links og litteratur": https://www.levendegronland.dk/da/dansk/links-og-litteratur/
   Temaafsnittet om ungdomskultur: https://www.levendegronland.dk/da/dansk/ungdomskultur/

2: Lad eleverne se filmklip, billeder og sangtekster, der indgår i de tre forskellige film og lad dem besvare arbejdsspørgsmålene. Eleverne kan se dem
   individuelt eller i grupper. Enten ser hele klassen de samme filmklip, eller også fordeles filmene mellem grupperne/eleverne.

3: Eleverne formidler deres analyser til resten af klassen (se under "Del")

GØR

Opgaver til Sumé

Opgave 1: Musikkens sprog
1. Se dokumentarfilmen Sumé - lyden af en revolution.
2. Hvordan beskriver "Sumés" fans i filmen deres unge dage, da de hørte "Sumé" første gang?
3. "Sumés" sangskrivere, Malik Høegh og Per Berthelsen, var 20 og 17 år, da de dannede "Sumé". Kan man forestille sig, at to unge musikere i dag kunne    sætte så meget i gang, som "Sumé" gjorde ifølge denne film?
4. Diskuter i klassen, hvordan beskrivelsen af deres ungdom adskiller sig fra jeres egen?

Opgave 2: Praktisk øvelse: Unge og musik
1. Se dokumentarfilmen Sumé - lyden af en revolution.
2. Optag en film, hvor I spørger andre unge på jeres skole, hvilken musik de hører. Spørg dem, om de hører de nutidige bands, der ligesom "Sumé" har et    politisk budskab og et ønske om forandring. Lytter de til teksterne? Er de inspireret af sangenes budskaber?
3. Vis jeres film for hinanden.
4. Diskuter i klassen, om musik er noget, der kan samle jer som generation i et fælles ønske om forandring. Er der et band, som flere af jer er inspireret af?

Opgave 3: Sangsproget
1. "Sumé" var det første grønlandske rockband, der indspillede deres sange på grønlandsk.
2. Se klippet under opgave 3: https://www.levendegronland.dk/da/dansk/ungdomskultur/opgaver-til-sum%C3....
3. Hvordan var forholdet mellem de to sprog, dansk og grønlandsk, i Grønland i 1970’erne ifølge filmen?
4. Hvordan tror I, at det er i dag?
5. Hvorfor tror I, at det føltes så vigtigt for de unge grønlændere i 1970’erne, at et rockband sang på deres modersmål?
6. Søg på nettet efter grønlandske bands i dag. Hvilket sprog synger de på?

Opgave 4: Grønlandske unge
1. Karakterisér ud fra billederne den grønlandske ungdomskultur (fra 1970’erne), som portrætteres i filmen "Sumé". De ni første billeder under opgave 4:    https://www.levendegronland.dk/da/dansk/ungdomskultur/opgaver-til-sum%C3....
2. Filmen giver også et portræt af mennesker i dag, som hver især poserer/går forbi en rød forstærker. De tre sidste billeder under opgave 4:    https://www.levendegronland.dk/da/dansk/ungdomskultur/opgaver-til-sum%C3....
   - Karakteriser ud fra billederne den grønlandske ungdomskultur fra 2014, som portrætteres?
   - Hvordan adskiller dette billede på ungdomskulturen sig fra det historiske portræt/de første billeder?

Opgave 5: Unge og myndighederne
1. Se klippet med "Sumés" forsanger, Malik Høegh, og Aqqaluk Lynge, der i 1970’erne var politisk aktivist og senere blev én af grundlæggerne af partiet Inuit    Ataqatigiit (IA): Under opgave 5: https://www.levendegronland.dk/da/dansk/ungdomskultur/opgaver-til-sum%C3....
2. Hvordan beskriver de forholdet mellem myndighederne og de unge grønlændere i 1970’erne?
3. Prøv at sammenligne det med jeres egen generation. Er det også sådan, I oplever det i dag?

Opgave 6: Grønlandske bands
1. Se klippet af bandet "Uané", der fremfører sangen "Kalaallit Kunaat" (Grønlændere godnat): Første klip under opgave 6:    https://www.levendegronland.dk/da/dansk/ungdomskultur/opgaver-til-sum%C3.... Ligesom "Sumé" var "Uané" et band, der beskæftigede sig med Grønlands problemer. Gruppen blev senere til bandet "Ikané" (dér).
2. Hvordan vil I karakterisere denne sang?
3. Kan man sammenligne denne sang med nogle af "Sumés" sange. Hvilke ligheder og forskelle er der?
4. Hvorfor tror I, at instruktøren har valgt at vise denne sang i filmen?
5. Brødrene Frederik og Christian Elsner fra det grønlandske band "Nanook" har optrådt med en coverversion af "Sumés" sang "Inuit Nunaat". Se andet klip    under opgave 6: https://www.levendegronland.dk/da/dansk/ungdomskultur/opgaver-til-sum%C3....
6. Hvorfor tror I, at de har valgt netop dette nummer?
7. Analysér teksten: https://www.levendegronland.dk/media/1250/inuit-nunaat-sangtekst-sum%C3%.... Hvad er budskabet i sangen set med nutidige    briller?
8. Frederik og Christian Elsner er vokset op med dansk som deres modersmål. Alligevel synger de alle deres sange på grønlandsk. Hvorfor tror I, at det er    vigtigt for dem?
9. Søg oplysninger på nettet om "Nanook". Hvor populære er de i Grønland i dag?

Opgave 7: Pressebilleder
Billederne under opgave 7 er brugt til "Sumés" pressemateriale: https://www.levendegronland.dk/da/dansk/ungdomskultur/opgaver-til-sum%C3....
1. Analysér billederne.
2. Hvor er de taget?
3. Hvorfor er de mon IKKE taget i Grønland?
4. Karakteriser måden hvorpå, "Sumé" portrætteres på billederne?
5. Søg på nettet efter portrætbilleder af andre bands fra starten af 1970’erne. Sammenlign disse billeder med "Sumés" billeder.

Opgave 8 - Interviewøvelse
Lav et interview med en af dine bedsteforældre om, hvordan musik påvirkede hans/hendes ungdom. Prøv at få så mange konkrete detaljer og fortællinger med. Stil mange uddybende spørgsmål. Hvis du ikke kan interviewe en af dine bedsteforældre, så find en anden ældre person eller eventuelt dine forældre.
Forslag til spørgsmål:
   - Hvilken musik hørte han/hun?
   - Hvilke fællesskaber opstod der omkring denne musik?
   - Var han/hun inspireret af sangenes budskaber? - Hvordan?
   - Hvordan påvirkede musikken hans/hendes syn på verden?
   - Gav musikken ham/hende lyst til at skabe forandring?
   - Gjorde han/hun aktivt noget for at skabe forandring inspireret af musikken?

Opgaver til Lykkelænder

Opgave 1: Grønlandske unge
​​​​​​​
Se billederne under opgave 1: https://www.levendegronland.dk/da/dansk/ungdomskultur/opgaver-til-lykkel....
Billederne viser nogle af de grønlandske unge, der skildres i "Lykkelænder".
1. Hvad fortæller billederne om unge i Grønland?
2. Beskriv den ’typiske unge grønlænder’, som "Lykkelænder" forsøger at vise.
3. Se det lille filmklip under opgave 1: https://www.levendegronland.dk/da/dansk/ungdomskultur/opgaver-til-lykkel....
4. Karakteriser de unge, som man møder i dette klip.
5. Hvorfor tror I, at instruktøren har valgt dette klip til filmen?
6. Hvordan oplever de unge i klippet danskere?
7. Hvordan adskiller scenen sig fra jeres egen hverdag efter skole?

Opgave 2: Tupilak
​​​​​​​
1. Se klippet med rapperen Josef Tarrak Poulsen under opgave 2: https://www.levendegronland.dk/da/dansk/ungdomskultur/opgaver-til-lykkel....
2. Beskriv det portræt, som klippet tegner af den grønlandske ungdom?
3. Analysér sangteksten: https://www.levendegronland.dk/da/dansk/ungdomskultur/opgaver-til-lykkel....
   - Hvem kalder Tarrak tupilakker?
   - Hvilke baggrundsbilleder er valgt til sangen?
   - Hvorfor tror I, at instruktøren har valgt at vise et flådeskib sejle forbi Nuuk?

Opgaver til Håbets Ø
Opgave 1: Unge i Maniitsoq

​​​​​​​1. Se klippet under opgave 1: https://www.levendegronland.dk/da/dansk/ungdomskultur/opgaver-til-haabet....
2. Hvordan oplever den unge kvinde i klippet Nuuk i forhold til Maniitsoq?
3. Beskriv de unges bytur i filmen. Hvad synes I om de steder, de går hen?
4. Kunne I forestille jer at bo i Maniitsoq? Beskriv, hvordan jeres liv ville være anderledes, hvis I boede her.

​​​​​​​​​​​​​​Opgave 2: Kirsten
​​​​​​​1. Lav en personkarakteristik af Kirsten:
   - Hvilke udfordringer er hun stillet overfor?
   - Hvordan er forholdet til hendes forældre?
   - Hvordan er hendes udvikling igennem filmen?
2. Kig på billedet under opgave 2, der viser et skema, som Kirsten er ved at udarbejde sammen med en studievejleder:    https://www.levendegronland.dk/da/dansk/ungdomskultur/opgaver-til-haabet....
   - Hvad får Kirsten ud af at gøre sig disse tanker?
   - Hvad siger skemaet om Kirstens grundvilkår som ung i Maniitsoq?
   - Prøv at tegne dit eget tilsvarende skema for din fremtidsdrøm. Hvordan adskiller dine vilkår sig fra Kirstens? Sammenlign jeres skemaer i grupper.
3. Se klippet under opgave 2: https://www.levendegronland.dk/da/dansk/ungdomskultur/opgaver-til-haabet....
   - Beskriv scenen? Hvad drømmer pigerne om? Hvorfor er netop lige denne begivenhed så vigtig for dem? Tror I, at de kommer til at opnå det, de drømmer       om?
   - Hvor er instruktøren/kameramanden i denne scene? Er han/hun deltagende eller ’en flue på væggen’?
   - Hvorfor tror I, at filmens instruktører har valgt at tage denne scene med i filmen?
   - Hvilken stemning skabes i scenen ved hjælp af filmiske virkemidler som lys, frame og perspektiv?
   - Hvordan understreges venindernes tætte forhold rent filmteknisk?
   - Diskuter, om I kan genkende situationen her fra jeres eget liv
   - Diskuter, hvad venskab og nærvær med jeres venner betyder for jer
   - Diskuter, hvordan Kirsten og hendes venindes grundvilkår er anderledes end jeres. På hvilke punkter kan I genkende noget hos pigerne i jeres egen tilværelse?
 

DEL

I grupper samler og deler eleverne deres besvarelser i matrixgrupper eller laver en videobesvarelse med skærmoptagelser/stillbilleder. Videoen kan deles i en YouTube- eller Facebookgruppe, på Googledrev eller lignende.
 

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene