fbpx Intro­øvelse: Speeddating – Bliver verden bedre? (Historie) | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling
Eleverne diskuterer komplekse globale spørgsmål i grupper og får på den måde afprøvet deres forhåndsviden om verdens tilstand.
Kategori
Historie
Tid

1 modul à 90 min.

Formål:
At igangsætte elevernes refleksion om globale udfordringer og igangsætte en nysgerrighed omkring verdensmålene. Øvelsen kan fungere som introduktion til arbejdet med verdensmålene og giver både lærer og elever indtryk af elevernes vidensniveau.

Relation til bogen Bliver verden bedre?:
"Forord" s.7
"Hvad er udvikling" s.13-16

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:
Alle

Kernestof og centrale begreber:
Da det er en introøvelse vil det var oplagt at vælge spørgsmål rettet mod verdensmålene og det kernestof, som man vil arbejde videre med f.eks. vandforbrug, bæredygtig energi, klimaforandringer og produktion.

Materialer:
Print af spørgsmål på små sedler (downloades nederst på siden). Evt. print af målene som hænges op i klasselokalet.

 

 

Øvelse

LÆR

Eleverne tager quizzen på side 8 i Bliver verden bedre? (men uden at få svarene, dem får de først efter øvelsen). De kan eventuelt også læse ”Forord” s. 7 og “Hvad er udvikling” s. 13-16 i Bliver verden bedre?, men det kan også være en fordel at lade eleverne læse afsnittene efterfølgende, for først at få et mere umiddelbart indtryk af deres viden og holdninger. De kan læse om de 17 verdensmål via verdensmålene.dk enten før eller efter øvelsen.

GØR

Eleverne står i 2 lange rækker, eller i to cirkler med en “indercirkel” og en “ydercirkel”, så de kan træde et skridt til siden og derved få en ny samtalepartner. Alternativt kan spørgsmålene uddeles som en to og to walk’n’talk øvelse, for at give mulighed for en mere dybdegående samtale om et par af spørgsmålene og skabe et rum for mere refleksion.

Spørgsmålene uddeles på små sedler (gang op ift. antal elever, det gør ikke noget, at eleverne får de samme spørgsmål igen, det er jo med en ny samtalepartner), så alle i den ene række/cirkel har et spørgsmål til at starte med. Herefter roterer både spørgsmål og elever. Alternativt læser læreren spørgsmålene højt for eleverne ét af gangen, så alle diskuterer det samme spørgsmål på samme tid.

DEL

Afslut øvelsen med en generel diskussion omkring spørgsmålene:
- Var det svære spørgsmål?
- Hvilke spørgsmål interesserede jer mest?
- Hvad blev I overraskede over?

Giv eleverne svarene på quizzen som de tog i starten af timen og diskuter om de er blevet opmærksomme på nogen af deres egne forforståelser omkring udvikling. Gennemgå evt. alle spørgsmålene for at få et mere systematisk overblik over elevernes forhåndsviden.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene