Eleverne diskuterer komplekse globale spørgsmål i grupper og får på den måde afprøvet deres forhåndsviden og holdninger om verdens udviklingstilstand.
Kategori
Engelsk
Tid

1 modul à 90 min.

Formål:
Elevernes refleksion om globale udfordringer igangsættes og en nysgerrighed om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling vækkes. Øvelsen kan fungere som introduktion til et videre forløb med verdensmålene. Øvelsen giver både lærer og elever indtryk af elevernes viden og holdninger, og udfordrer elevernes forforståelse af verdens udvikling.

Relation til bogen Bliver verden bedre?:
"Forord" s.7
"Hvad er udvikling" s.13-16

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:
Alle

Kernestof og centrale begreber:
Da det er en introøvelse, vil det være oplagt at vælge spørgsmål rettet mod det kernestof, som man vil arbejde videre med, for eksempel fremstillingen af kulturelle diskurser i medierne omkring konkrete globale problemstillinger herunder fattigdom, uddannelse og ligestilling.

Materialer:
Print af spørgsmål på små sedler (downloades nederst i øvelsen). Eventuelt print af verdensmålene som hænges op i klasselokalet.
Bogen  Bliver verden bedre? 

 

Øvelse

LÆR

Eleverne skal læse om de 17 forskellige mål via verdensmålene.dk og tage quizzen på side 8 i bogen Bliver verden bedre.

Eleverne tager quizzen på side 8 i Bliver verden bedre? (men uden at få svarene, dem får de først efter øvelsen). De kan eventuelt også læse ”Forord” s. 7 og “Hvad er udvikling” s. 13-16 i Bliver verden bedre?, men det kan også være en fordel at lade eleverne læse afsnittene efterfølgende, for først at få et mere umiddelbart indtryk af deres viden og holdninger. De kan læse om de 17 verdensmål via verdensmålene.dk enten før eller efter øvelsen.

GØR

Eleverne står i 2 lange rækker, eller i en “Coorporative Learning” dobbeltcirkel (to cirkler med en “indercirkel” og en “ydercirkel”), så de kan træde et skridt til siden og derved få en ny samtalepartner. Alternativt kan spørgsmålene uddeles som en to og to walk’n’talk øvelse, for at give mulighed for en mere dybdegående samtale om et par af spørgsmålene og skabe et rum for mere refleksion.

Spørgsmålene uddeles på små sedler (gang op i forhold til antal elever), så alle eleverne i den ene række/cirkel har et spørgsmål til at starte med. Det gør ikke noget, at eleverne får de samme spørgsmål mere end én gang, det er jo med en ny samtalepartner. Efter et par minutters samtale roterer både spørgsmål og elever. Dette gentages i det omfang tiden tillader det. Alternativt læser læreren spørgsmålene højt for eleverne ét af gangen, så alle diskuterer det samme spørgsmål på samme tid.

Husk at opfordre eleverne til, at de alle deltager i diskussionen.

DEL

Afslut øvelsen med en generel diskussion af følgende spørgsmål:
- Var det svære spørgsmål?
- Hvilke(t) spørgsmål interesserede jer mest?
- Hvad blev I overraskede over?

Giv eleverne svarene på quizzen som de tog i starten af timen og diskuter om de er blevet opmærksomme på nogen af deres egne forforståelser omkring udvikling. Gennemgå eventuelt alle spørgsmålene for at få et mere systematisk overblik over elevernes forhåndsviden.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene