En øvelse der giver eleverne indsigt i spredningen af Human immundefekt virus (hiv). Eleverne får mulighed for at reflektere over, hvordan epidemier breder sig og, hvilke muligheder der er for at mindske spredningen.
Kategori
Biologi
Tid

1 modul à 90 min.

Formål:
Elevernes refleksion om globale udfordringer og smittespredning igangsættes. Øvelsen kan fungere som en introduktion til et videre forløb om verdensmålene med fokus på epidemier og global sundhed.

Relation til bogen Bliver verden bedre?:
“Global sundhed” s. 40-50

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 3: Sundhed og trivsel

Kernestof og centrale begreber:
A-niveau:
– vurdere omfattende biologiske problemstillinger og disses betydning på lokalt og globalt plan
– virus og pro- og eukaryote cellers opbygning og funktion
– menneskets immunforsvar, herunder vaccination

B-niveau:
– vurdere konkrete biologiske problemstillinger og disses betydning på lokalt og globalt plan
– virus og pro- og eukaryote cellers opbygning og funktion

Materialer:
Bogen Bliver verden bedre?
Gode links:
Grønlands HIV-epidemi er kortlagt i imponerende detaljer (Videnskab.dk)
Hiv og aids i Kenya (Operation Dagsværk)
Denne øvelse er Copyright GR Utbildning 2006

 

Øvelse

LÆR

For at få en større viden om hiv/aids kan eleverne, EFTER de har lavet øvelsen, læse mere om hiv og andre sygdomme i forhold til verdensmålene her samt læse kapitlet om global sundhed i bogen Bliver verden bedre?.

GØR

Trin 1 - Forberedelse
Underviseren udvælger fire elever og tager dem til side. De andre elever skal ikke kunne se eller høre de instruktioner, som de fire elever får. Forklar kort til de fire elever, at hele klassen i klasseværelset skal lave en øvelse, hvor alle skal hilse på hinanden ved at give hånd. Fortæl eleverne følgende:
- Giv én af eleverne instruktioner til ikke at give hånd til nogen.
- Giv to af eleverne til opgave kun at hilse på hinanden.
- Giv én af eleverne en elastik rundt om håndleddet. Sig til denne elev at det er vigtigt, at den første person, han eller hun giver hånd til, er dig (læreren). Derefter må han/hun vælge, hvem han/hun vil.
- Opfordre de 4 elever med særlige instruktioner til ikke at fortælle de andre i klasseværelset om deres opgaver.
 

Trin 2 - Hils på hinanden
Saml alle eleverne i klasseværelset. Forklar dem at de skal gå rundt i rummet og blande sig med hinanden.
Når du siger til, skal de hilse på den person, som er tættest på dem én gang.
Derefter skal de gå rundt i rummet, indtil du siger til igen. I alt siger du til 3 gange, så de kommer til at give hånd til i alt 3 forskellige personer.
Det er meget vigtigt, at de husker, hvem de hilser på hvilken gang. For eksempel; Anna første gang, Mohammed anden gang og Aysin tredje gang.
Efter at dette er forklaret, gennemfører I øvelsen.
Underviseren deltager på lige vilkår med eleverne. Husk, at den første person, underviseren skal hilse på, er eleven med elastikken.

Trin 3 - Hvem er smittet?
Når I har afsluttet øvelsen, samler du alle eleverne stående foran dig.
1. Forklar at når I hilste på hinanden symboliserede det, at I havde sex. Desværre var der et problem - du (underviseren) er hiv-positiv, men havde ikke sagt det til nogen. Man kan ikke se på nogen, at de har hiv.
2. Sig til eleven med elastikken, som du hilste på første gang, at han/hun skal komme op og stille sig ved siden af dig, da han/hun måske også er smittet.
3. Nu skal I begge to huske, hvem I hilste på anden gang. Lad de to personer komme og stille sig ved siden af jer.
4. Derefter skal alle personerne, som er stillet op, huske hvem de hilste på tredje gang. Også disse personer skal komme op og stå ved siden af jer. Hvis ingen af jer har hilst på samme person, burde I nu være 8 personer.
5. Bed eleverne som fik særlige instruktioner at fortælle for klassen, hvad det var. Start med den som ikke hilste på nogen. Spørg klassen, hvad det betyder, nu hvor at give hånd symboliserer sex? (afholdenhed). Spørg så de to der kun hilste på hinanden (monogami). Spørg til sidst eleven, som fik elastik på håndleddet hvad han/hun tror, at det betyder? (kondom).
6. Forklar for gruppen at nu hvor I havde “brugt kondom”, når I hilste på hinanden første gang, kan eleven med elastikken ikke være blevet smittet (forudsat at den ikke gik i stykker, selvfølgelig!). Derfor må den person og de personer, som eleven hilste på efterfølgende gå tilbage til den store gruppe igen. Tilbage står dermed underviseren og de personer, som han/hun har hilst på 2. og 3. gang samt den person, som de har smittet efterfølgende. På grund af “kondomet” er antallet af potentielle “smittede” dermed mindsket fra 8 til 4.
Pointen med at lave øvelsen på denne måde er, at det giver en stærk visuel repræsentation af forskellen på antallet af potentielt smittede med/uden kondom.

 

DEL

Sæt jer ned i klassen, gerne i en rundkreds. Spørg eleverne, hvad de synes om øvelsen. Hvilke tanker vækker den hos dem?
Diskutér hiv. Hvad er deltagernes tanker og overvejelser? Hvad har de hørt og læst?
I løbet af samtalen kan du som underviser introducere fakta om hiv og aids, svare på spørgsmål og møde eventuelle fordomme.
Diskutér hvordan en sygdom som hiv kan spredes - og hvordan den ikke kan spredes. For eksempel kan hiv ikke spredes, når man hilser på hinanden!
Diskutér også vilkår for dem der lever med hiv - f.eks ved at diskutere statistik, behandlingsmuligheder og stigma.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene