Eleverne lærer om hvad unge i Malawi gør for at forholde sig til klimaforandringerne og relaterer det til verdensmålene for bæredygtig udvikling.
Kategori
Naturgeografi
Tid

1 modul à 90 min.

Formål:
Eleverne får en konkret case om klimaforandringer til at forbedre deres forståelse af dets påvirkning på det lokale og globale plan. I denne øvelse, er der mulighed for at diskutere hvordan Danmark arbejder for at forebygge klimaforandringer og individets ansvar i det. Øvelsen linker klimaforandring til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling nr. 13: Klima-indsats.

Relation til bogen Bliver verden bedre?:
“Miljømæssig bæredygtighed og klima” s.65-69
“Uligheden stiger og falder” s.70-80
“En bæredygtig fremtid” s.81-89

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Verdensmål 13: Klimaindsats

Kernestof og centrale begreber:
I øvelsen arbejdes der med kernestof inden for klimaets betydning for menneskers livsvilkår og klimaændringer samt udnyttelse og forvaltning af vandressourcer.

Materialer:
Transskribering af videoen med Nozgenji Bilima: en ung aktivist fra Malawi (se under materiale til download nederst på siden)
Historien om en lokal landmand, som Nozgenji arbejder med
Greenpeace webside
Bogen Bliver verden bedre?
Artikler om hvad individet kan gøre for at mindske klimaforandringer:
Hvad vil du selv gøre for at redde klimaet?
Hvad bliver der gjort mod klimaforandringerne?
Hvad kan du gøre for at mindske dit klimaaftryk?
Mål 13: Klima-indsats

Denne øvelse er blevet lavet i forbindelse med Mellemfolkeligt Samvirkes kampagne På sporet af fællesskabet. Cases til disse øvelser handler om én af de unge aktivister der var med i kampagnen og det arbejde vedkommende laver i deres hjemland i forbindelse med verdensmålene for bæredygtig udvikling. Du kan læse mere om kampagnen her, i pressemeddelelsen der ligger som PDF til download nederst på siden samt i Materialesamling

 

 

Øvelse

LÆR

Eleverne læser: “Miljømæssig bæredygtighed og klima” s.64-69 i bogen Bliver verden bedre?, Greenpeace websiderne Stop klimaændringer - problemer og Klimaændringer - løsninger og de online artikler om hvad individet kan gøre for at forebygge klimaforandringer (se links under Materialer). Dernæst læser de transskriberingen af videoen om aktivisten Nozgenji Bilima, der fortæller om konsekvenser af klimaforandringer i Malawi (download PDF nederst på siden). Så læser de historien om Mpeusa Paraffin, en ung landmand i Malawi der er berørt af klimaforandringerne (download PDF nederst på siden).

 

GØR

1) Efter eleverne har læst informationen fra Greenpeace, deles de i grupper af fire. Hver elev læser en artikel (se under Materialer) om klimaforandringer og forklarer hvad de har læst til de andre. Eleverne bruger deres nye viden til at diskutere følgende spørgsmål:

- Hvilken effekt har klimaforandringer på Nozgenji’s samfund i Malawi?
- Nozgenji nævner specifikt konsekvenserne af klimaforandringer for kvinder og børn. Hvordan påvirker klimaforandringerne
  dem direkte i Malawi? Hvordan gør klimaforandringer uligheder værre?
- Europa producerer en stor mængde CO2, den gas, der forårsager klimaforandring. Hvad gør Danmark for at ændre dette?
- Mål 13 af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er at handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres virkninger. Hvorfor tror du, der er fokus på dette i forhold til bæredygtig udvikling?

2) Nozgenji og Mpeusa er unge mennesker, der gør en forskel i deres lokalsamfund. Med udgangspunkt i de artikler, de har læst, skal eleverne nu brainstorme ideer til hvad unge individer i Danmark kan gøre for at forebygge klimaforandringer. De laver en visuel plakat om det i grupperne.

 

DEL

Grupperne deler deres plakater i plenum og opfordres til at vælge en ide, som de skal udføre i praksis.
I slutning af måneden præsenterer eleverne resultaterne af deres indsats – hvad virkede, hvad virkede ikke, hvad var svært, hvad hjalp?

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene