I dette dilemmaspil skal eleverne træffe afgørende beslutninger, når terrortruslen rammer Danmark i en fiktiv nødsituation. Men hvilke konsekvenser vil vores frygt for terror have for menneskerettighederne?
Kategori
Samfundsfag
Tid

3-4 moduler à 90 min.

"Frygtens pris" er produceret af for Foreningen Levende Menneskerettigheder.

Formål:
Frygten for terror har for alvor slået til i Danmark. Soldater og betonmure truer på de danske stræder og politiske partier skruer op for sikkerheden. I dette spil skal eleverne træffe afgørende beslutninger, når terrortruslen rammer Danmark i en fiktiv nødsituation. Men hvilke konsekvenser vil vores frygt for terror have for menneskerettighederne?
Spillet kan bruges som en introduktion til et forløb om terror og demokrati.

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 10: Mindre ulighed
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Verdensmål 17: Partnerskab for handling

Relation til læreplan, samfundsfag C:
Dilemmaspillet og de tilhørende elevøvelser understøtter fagets formål, idet de bidrager til:
- ”forståelse af danske og internationale samfundsforhold og den dynamik, der har indflydelse på udviklingen i det moderne samfund”
- ”…elevernes lyst og evne til at forholde sig til og deltage i den demokratiske debat og… engagere eleverne i forhold af betydning for demokratiet og samfundsudviklingen”
- At ”fremme elevernes selvstændighed og tillid til at kunne diskutere og tage stilling til samfundsmæssige problemstillinger på et fagligt kvalificeret niveau”

Kernestof og centrale begreber:
Sociologi:
- Identitetsdannelse og socialisering
- Sociale og kulturelle forskelle

Politik:
- Politiske partier i Danmark og politiske ideologier
- Politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng

Faglige mål:
- ”anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå.”
- ”anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer ”
- ”undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og globale forhold”
- ”undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet”
- ”argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog”

Spillet og elevøvelsen relaterer til fagets didaktiske principper og arbejdsformer ved at tage udgangspunkt i terrordebatten, hvilket i høj grad er en aktuel samfundsmæssig problemstilling. I kraft af elevernes løbende valg og argumentation lægges der ”vægt på den enkelte elevs muligheder for på et fagligt grundlag at fremføre egne synspunkter, argumenter og vurderinger.”

Materialer:
- Spillet findes på denne side
- Til spillet er der udviklet et ark med argumenter, for og imod spillets 6 dilemmaer, der kan hjælpe diskussionen på vej
- Hent PDF med ordforklaring til nogle af de ord der bruges i spillet her
- Et link til gennemgang af fakta om tortur. Udgivet af DIGNITY
- Hent PDF med elevøvelse 1 "Meningsdannere" her. I øvelsen skal eleverne arbejde med at skrive et debatinlæg

 

Øvelse

LÆR

Spillets omdrejningspunkt er terrordebatten som både rummer danske og internationale samfundsforhold. At eleverne gennemgående driver spillet ved hjælp af deres holdninger er en deltagelse i den demokratiske debat, som udrulles i de tilhørende elevøvelser. De medfølgende argumentationskort sikrer at eleveres stillingtagen udfordres, hvilket styrkes i de tilhørende øvelser.
Det vil være en fordel, hvis eleverne først er introduceret til begreber som f.eks. "demokrati", "retsstat" og "terror".

GØR

Om Spillet:

I spillet møder I Farhad, der er flygtet fra Iran. Idet han krydser grænsen til Danmark, skal I afgøre, hvordan han kan leve og integreres i Danmark. Hvor skal han bo? Hvad skal han lave? Hvad er hans asylmotiv? Og er hans motiver for at søge asyl troværdige?

Kort vejledning til spillet:

1. Tryk på “Spil” og du videresendes til spillets startside.
Du skal via din smartphones enten downloade app’en "Dilemmademokratiet" eller gå ind på www.ddem.dk. Derefter skriver du den trecifrede kode, der er angivet på din startside.
Når du taster koden registreres du i spillet.
Tryk start, når alle er registreret.

2. Når spillet har fremstillet et dilemma, pauser videoen automatisk. Vent med at trykke ”start med at stemme”. Nu skal I debattere for og imod i det fremstillede dilemma. Her benyttes det tilhørende argument-ark, som kan give inspiration og sikre alsidighed i debatten.

3. Tryk ”Start med at stemme”. Nu aktiveres din smartphones og du kan stemme ud fra din personlige holdning. Således fortsætter spillet, indtil alle dilemmaer er debatteret. Som afslutning vises en outro, der opsummerer og sætter et punktum for spillet.

Spil spillet her

DEL

Opsamling på spillet:

Som opsamling på spillet skal I skrive et debatindlæg.
I finder opgavearket "Meningsdannere" her.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene