fbpx Fighting for Womens' rights in Nigeria | Verdensmålene.dk
Students learn about women fighting for their own and others' rights around the world and relate it to the sustainable development goals.
Kategori
Engelsk
Tid

2 moduler à 90 min.

Formål:
This lesson aims to broaden the students’ knowledge of issues affecting areas of the English speaking world, i.e. women’s rights in Nigeria. It gives them the language to discuss this complex topic, and time to practice doing so. Students will watch a short clip of an activist fighting for women’s rights in Nigerian universities, read newspaper reports from Nigeria on the same subject, and discuss the state of gender equality in that context.

Relation til bogen Bliver verden bedre?:
"Forord" s.7
"Ligestilling" s.54-58

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene

Kernestof og centrale begreber:
- historiske og aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden.
- forstå forholdsvis komplekst mundtligt og skriftligt engelsk om almene og faglige emner.
- beherske et varieret ordforråd, som gør det muligt ubesværet at deltage i en samtale og diskussion på engelsk.
- give en længere, velstruktureret mundtlig og skriftlig fremstilling på flydende, korrekt engelsk af komplekse sagsforhold med forståelse for kommunikationssituationen.

Materialer:
Transcript of Adejokun Oluwatoyin Mercy (known as Toyin), a Nigerian Activist
Gender Equality: Why it matters (download PDF nederst på siden)
Bogen Bliver verden bedre?

Chimamanda Ngozi Adichie:
Ted Talk:
We should all be feminists
Excerpt from the book We should all be feminists
Brief biography

Oby Ezekwesili:
BBC News:
Chibok abductions in Nigeria

BBC News:
Who are Nigeria's Boko Haram Islamists?

The Guardian:
When they took the girls, our government went under

Time Magazine:
‘Bring Back Our Girls’ Founder Urges Obama to Do More for Missing Girls

Erelu Bisi Fayemi:
The Guardian:
I don’t whisper about the rights of women, I speak up
Brief biography

Denne øvelse er blevet lavet i forbindelse med Mellemfolkeligt Samvirkes kampagne På sporet af fællesskabet. Cases til disse øvelser handler om én af de unge aktivister der var med i kampagnen og det arbejde vedkommende laver i deres hjemland i forbindelse med verdensmålene for bæredygtig udvikling. Du kan læse mere om kampagnen her, i pressemeddelelsen der ligger som PDF til download nederst på siden samt i Materialesamling.

Bemærk, at du under Materialesamling finder podcast-serien Wanawake, der handler om feminisme på Zanzibar. Serien kan være relevant at inddrage i et et forløb om verdensmål 5 om lighed mellem kønnene.

 

Øvelse

LÆR

- Watch the video as an introduction to goal 5: Gender Equality.
- Ask the class which words they think they will need to talk about gender equality. Write them out and practice them with the group.
- Read a message from Toyin, an activist from Nigeria, where she talks about women’s rights in Nigeria and around the World (download PDF nederst på siden).

GØR

In small groups, students answer the following questions:
- What do you know about Nigeria?
- Which issues does Toyin highlight as important in the fight for women’s rights in Nigeria?
- What examples of gender inequality does Toyin give from around the world?
- What does Toyin do to fight for gender equality in Nigeria?

Toyin says that Chimamanda Ngozi Adichie, Oby Ezekwesili, and Erelu Bisi Fayemi are fighting for women’s rights in Nigeria. In the same groups, the students conduct research on one of the three Nigerian women’s rights activists. They can take their starting point in the articles and videos found under Materials.
The groups will continue to research these feminists before the next lesson, and prepare a presentation on their work which they will do in the following lesson.

DEL

Each group does their presentation.
Questions to discuss in plenary afterwards:
- What do you think of the women who were presented today? Why are they feminists?
- What sort of restrictions do women face around the world?
- Is there gender equality in Denmark? How so/why not?
- Why do you think that gender equality is part of the sustainable development goals? How does gender equality relate to global development? (help to answer this question can be found in the PDF ‘Gender equality: Why it matters’ linked at the bottom of the page)

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene