En øvelse baseret på Chimamanda Adichie’s tale ”The Danger of a Single Story”, som handler om, hvordan vi skaber vores billeder af verden, og hvordan fordomme formes ud fra simplificerede historier.
Kategori
Engelsk
Tid

1 modul à 90 min.

Formål:
Eleverne får mulighed for at reflektere over, hvordan man danner sig indtryk af andre mennesker, kulturer og lande. De skal diskutere, hvad stereotyper og fordomme er, samt hvilke konsekvenser de kan have for social differentiering og samfundsudvikling både nationalt og globalt.

Relation til kapitel i bogen Bliver verden bedre?:
”Forord” s. 7
“Quiz” s. 9-10
“Hvordan tror du det går?” s. 17-19

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:
Målenes fundament, at alle mål gælder for alle lande, er interessant i relation til denne øvelse, som sætter i- og ulandsdikotomien til debat.
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Verdensmål 17: Partnerskaber for handling

Kernestof og centrale begreber:
Eleverne skal forstå og diskutere komplekse emner på engelsk, og de bliver øvet i at beherske et varieret ordforråd.

Materialer:
Bogen Bliver verden bedre? Computer, projektor og skriveredskaber.

 

LÆR

Watch Chimamanda Ngozi Adichies TED‐talk The Danger of a Single Story (17 minutter på engelsk ‐ undertekster på engelsk tilgængelige).

GØR

Individually take notes on the following questions:
- What did you think of Chimamanda’s TedTalk?
- After reading more local novels she finds that “People like me could exist in literature” ‐ what does that mean?
- Why is she telling the story about their houseboy Fidé?
- What does the term “default position” mean in this context?

In groups discuss:
‐ What did you think of Chimamanda’s TedTalk?
‐ Have you ever been met by a “single story” on how you are?
‐ Which countries, cultures or people do you have “single stories” about?
‐ Do you agree with Chimamanda Ngozi Adichie’s argument that “single stories” are problematic?
‐ What contributes to your stereotypes?
‐ How can you break down stereotypes ‐ and should you? ‐ Why is this story relevant to the Global Goals?

DEL

In plenary share a “Single Story” you have met about Danes or Denmark and a “Single Story” that you feel is often portrayed in Danish media.

Share how the discussion of stereotypes relates to the Global Goals

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene