I øvelsen lærer eleverne om nervesystemet og forstår de biologiske konsekvenser ved posttraumatisk stress.
Kategori
Biologi
Tid

2 moduler à 90 min.

Formål:
Eleverne lærer om nervesystemet og forstår de biologiske konsekvenser ved posttraumatisk stress.

Relation til bogen Bliver verden bedre?:
“Humanitære kriser og katastrofer” s. 59.

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 3: Sundhed og trivsel
Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Kernestof og centrale begreber:
Biologi A- og B-niveau: Centralnervesystemet, det perifere nervesystem, nervecellernes opbygning, membrantransportprocesser, kemiske og elektriske signaler. Derudover er der mulighed for i biologi A-niveau at komme ind på rumlig og tidsmæssig summation af postsynaptiske potentialer.

Materialer:
Grundbog om Nervesystemet.
Den korte film om nervesystemet samt podcast om Jennifer fra Operation Dagsværks ressourcerum.
Artikel om de biologiske konsekvenser ved posttraumatisk stress der også er at finde i ressourcerummet.

 

Øvelse

LÆR

Læs om nervesystemets opbygning, nervesignalet samt om binyrernes hormoner i grundbogen. Suppler eventuelt med filmen The nervous system der er tilgængelig i Operation Dagsværks ressourcerum.

De biologiske konsekvenser ved posttraumatisk stress sammenholdes med Jennifers historie, der også er at finde i ressourcerummet. Der lægges op til en diskussion af, hvordan de biologiske symptomer på posttraumatisk stress påvirker særligt udsatte.

GØR

I første modul gennemgås nervesystemets opbygning og nervesignalet på baggrund af litteratur i grundbog. Derefter arbejder eleverne i grupper af 2 med spørgsmålene, der er tilgængelige, som pdf nedenfor. Arbejdsspørgsmålene gennemgås i plenum.

I andet modul ses der nærmere på, hvordan posttraumatisk stress påvirker kroppen. Eleverne hører podcasten om Jennifers historie om voldtægt, samt læser artiklen 2.1 Biologiske konsekvenser ved posttraumatisk stress.

Klassen inddeles i mindre grupper og får et billede af kroppen. På det udleverede billede af kroppen skal I nu udarbejde et “kort”, hvor I indtegner de dele af kroppen, hvor stress og traumatiske oplevelser har en biologisk indvirkning på kroppen. Dette kunne eksempelvis være det autonome nervesystem, amygdala, binyrerne osv. I skal desuden indtegne hvordan de forskellige dele af kroppen hænger sammen, og hvordan de påvirker hinanden.

 

DEL

Elevernes resultater præsenteres for resten af klassen.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene