Additionally, paste this code immediately after the opening tag: Officielle danske dokumenter | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling

Handlingsplan for FN’s verdensmål

– Danmarks opfølgning på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
 

Hent pdf

 

Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Strategi 2017-2018

 

Hent pdf

 

Verden 2030

Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi
 

Hent pdf

 

Folketingets 2030-netværk

Folketingets tværpolitiske netværk for verdensmålene

 

Læs mere

 

Report for the Voluntary National Review

Denmark’s implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development
 

Hent pdf

 

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber