FÆLDNINGSREAKTIONER - phosphat fjernes fra spildevand med jern-ioner