Det giver god mening at inddrage FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling i forhold til beskrivelsen i læreplanen af, at fagets arbejdsområde er sprog, kultur og samfundsforhold i bredeste forstand i de spansktalende lande.

Ved at bruge verdensmålene som et tema i undervisningen, er der rig mulighed for at leve op til faglige mål og kernestof. I og med at verdensmålene er for alle lande i verden vil de være relevante at arbejde med under kernestof-pinden om centrale samfundsmæssige og regionale forhold i Spanien og Amerika. Da dette også indbefatter Danmark er der rig mulighed for at arbejde med det faglige mål om at kunne perspektivere den erhvervede viden om samfunds- og kulturforhold i spansktalende lande til egne samfunds- og kulturforhold.

De øvelser, der er medtaget her på siden, er tænkt som cases, der ligger op til, at eleverne træner ordforråd og mundtlig fremstilling, samt at eleverne får indsigt i historiske, kulturelle, samfundsmæssige forhold. Der vil desuden være inspiration til spansksproget litteratur, som kan inddrages i undervisningen.
Eleverne reflekterer over forholdene i Guatemala og opbygger et ordforråd på spansk, der kan bruges til at diskutere arbejdsløshed og migration i Guatemala.
I øvelsen bliver eleverne præsenteret for FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling - Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). De træner udviklingsrelaterede gloser, fordyber sig i et af målene og præsenterer deres resultater for klassen.
En øvelse der giver eleverne indsigt i kvinders rettigheder i Latinamerika, herunder retten til at bestemme over deres egen krop og adgang til viden om seksuel og reproduktiv sundhed.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING