Levende Grønland 5: Målgrupper, segmenter og distribution