fbpx Skriv en reflekterende artikel om klima og forbrug | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling
I denne reflekterende artikel skal eleven gennem refleksion undersøge forskellige vinkler på emnet "klima og forbrug".

Udarbejdet af Rasmus Storm og Tony Andersen, Odense Katedralskole

Formål:
I denne reflekterende artikel skal eleven gennem refleksion undersøge forskellige vinkler på emnet "klima og forbrug" med udgangspunkt i to artikler.

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Verdensmål 13: Klimaindsats
og evt. andre mål, som elever inddrager i sine refleksioner.

Kernestof og centrale begreber:
Opgaven skal være med til at styrke elevens udtryksfærdighed med fokus på et sikkert sprogligt udtryk og formidlingsbevidsthed samt elevens evne til at skrive dialogisk og reflekterende med en personlig stemme, der forholder sig til både emnet og egen tanke- og skriveproces.

Materialer:
Hele opgaven kan downloades som samlet fil under "Materialer til download" nedenfor.
Øvelserne er fra lærebogen "Fra ord til jord: Verdensmål i dansk" af Tony S. Andersen og Rasmus Storm, Dansklærerforeningens Forlag, 2020. Det er en aktivistisk lærebog, der forsøger at kombinere dannelse og faglighed ved at arbejde med FN’s Verdensmål i en danskfaglig kontekst. Det betyder, at bogen bl.a. inkluderer kanonforfattere, rummer mange forskellige teksttyper, stiller autentiske spørgsmål til eleverne, der lægger op til refleksion, og indeholder arbejdsopgaver, der peger ud af klasseværelset, og er handlingsorienterede.

 

                                                                             Øvelse

LÆR

Eleverne skal skrive en reflekterende artikel, hvor de undersøger, hvorvidt vi bør ændre vores forbrugsvaner, herunder vores madvaner, for klimaets skyld. Formålet er, at eleven får erfaring med at skrive den reflekterende artikel, får kendskab til kravene til denne skriftlige genre og lærer at skelne mellem diskussion, debat og refleksion. Opgaven skal lære eleven at undersøge mange forskellige vinkler på emnet. 
Temaet "klima og forbrug" og koblingen til Verdensmålene styrker samtidig elevernes muligheder for som medborgere at orientere sig og handle i forhold til aktuelle, globale problemstillinger.  

 

GØR

Elevopgave: Reflekterende artikel om forbrug og klima
Skriv en reflekterende artikel, hvor du undersøger, hvorvidt vi bør ændre vores forbrugsvaner, herunder vores madvaner, for klimaets skyld. 

I din artikel skal du inddrage Rasmus Willigs kronik ”Spiser du lige så meget kød som gennemsnittet…” (https://www.information.dk/debat/2018/08/spiser-lige-saa-koed-gennemsnit...) og artiklen ”Bør vi spise mindre kød for klimaets skyld?” fra Videnskab.dk (https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/bor-vi-spise-mindre-kod-klimae...). 

I din undersøgelse skal du særligt fokusere på: 

- At reflektere over hvilke konsekvenser vores forbrug, herunder vores madvaner, kan have for klimaet. Inddrag et eller flere synspunkter fra "Spiser du lige så meget kød som gennemsnittet…" (tekst 1a)
- At inddrage artiklen "Bør vi spise mindre kød for klimaets skyld?" (tekst 1b) og andre konkrete eksempler på forholdet mellem forbrug og klima
- At skrive dialogisk og reflekterende med en personlig stemme, der forholder sig til både emnet og din egen tanke- og skriveproces

Omfang af din artikel: Tre-fire normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).

Hele opgaven kan downloades som samlet fil under "Materialer til download" nedenfor. 

 

DEL

Eleverne opfordres til at sende deres reflekterende artikel til lokalaviser, skolebladet mv.
Desuden kan man lade eleverne omskrive deres reflekterende artikel til blogindlæg eller lade dem kommentere debattråde omkring emnet.

 

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene