fbpx Pesten i Bergamo - og i litteraturen | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling
Få inspiration til et forløb om J.P. Jacobsen og pest i litteraturen.
Kategori
Dansk
Tid

4-6 moduler à 90 min.

Udarbejdet af Morten Mølgaard, cand.mag i engelsk og dansk.

Formål:
Få inspiration til et forløb om J.P. Jacobsen og pest i litteraturen. Forløb indeholder arbejdsspørgsmål og opgaver til J.P. Jacobsens novelle “Pesten i Bergamo”. Novellen fortæller historien om et fuldstændigt sammenbrud af fornuft og moral i kølvandet på en samfundsomstyrtende sygdomskatastrofe. Alle arbejdsspørgsmål, opgaver og muligheder for perspektivering er udarbejdet i et format, der lægger op til selvstudie og fjernundervisning.

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:
Mål 3: Sundhed og trivsel

Kernestof og centrale begreber:
Litterære perspektiver:
Her undersøges med en litteraturanalytisk tilgang et historisk bredt og genremæssigt varieret udvalg af primært skønlitterære tekster. Teksterne består af dansksprogede tekster suppleret med verdenslitteratur i oversættelse. Teksterne læses i en litteratur-, kultur- eller bevidsthedshistorisk kontekst.

Her arbejdes metodisk med:
– litteraturanalyse og -fortolkning
– anvendelse af relevante litterære metoder
– litteratur-, kultur-, og bevidsthedshistoriske perspektiveringer
– tekster gennem kreative arbejdsprocesser.

Materialer:
Hele novellen fra samlingen "Mogens og andre noveller" (1882) er tilgængelig på kalliope.dk.
Derudover kan du finde en lydindspilning af novellen i "denne udsendelse på den2radio.dk."

Arbejdsspørgsmål, opgaver og forslag til perspektiverende tekster ligger samlet på sitet INKSHED/DK

 

FORLØB

LÆR

Ærkenaturalisten J.P. Jacobsen hører til blandt dem, Georg Brandes kalder “det moderne gennembruds mænd”. Gennem hele sit forfatterskab er Jacobsen stærkt inspireret af naturvidenskab og darwinismens teorier om evolution og naturlig udvælgelse.
Med oversættelsen af Charles Darwins hovedværk "On the Origin of Species" (1859) bringer Jacobsen evolutionsteorien til Danmark og baner vejen for den omfattende religionskritik, der kendetegner slutningen af 1800-tallet.

Det er netop i det lys “Pesten i Bergamo” skal læses. Novellen beskriver sammenbruddet af det vertikale – religiøst forankrede – verdensbillede i mødet med en biologisk modstander. I takt med at pesten breder sig, tømmer J.P. Jacobsen gradvist religionen for indhold. Menneskets dyriske sider bryder frem, og kristendommen indeholder kun et tomt håb om frelse.

Opgaverne er baseret på Sugata Mitras Self-Organizing Learning Environments. Du kan se mere om principperne bag i Mitras superinspirerende TED-Talk “Build a School in the Cloud”. Den grundlæggende idé er, at underviseren stiller store spørgsmål, som eleverne finder svar på ved hjælp af internettet.

GØR

Find hele forløbet på INKSHED/DK

Forløbet er bygget op omkring følgende temaer:

Skiftende verdensbilleder
Opgave 1: Religionskritik og det moderne gennembrud

Pest i litteraturen
Opgave 2: Den sorte død

Om flagellanter og selvskade
Opgave 3: Flagellanter og selvskade

Pesten i Bergamo
Opgave 4: Pesten er Bergamo
Det store spørgsmål: Hvilken sammenhæng er der mellem sygdom og religionskritik i JP Jacobsens novelle “Pesten i Bergamo”?

Andre perspektiver: Værklæsning og verdenslitteratur
"Pesten" kan åbne for tematisk læsning eller fungere som rød tråd i periodelæsning fra det moderne gennembruds religionskritik til efterkrigstidens eksistentialisme.
Pesten danner dog også baggrund for noveller, klassiske værker og hele genrer.
Derfor er det også oplagt at koble temaet til værklæsning og verdenslitteratur i oversættelse:
- "Dekameron" af Giovanni Boccaccio
- "Kærlighed i koleraens tid" af Gabriel García Márquez
- "Dværgen" af Pär Lagerkvist
- "Troubadurens lærling" af Ib Michael
- "Pesten" af Albert Camus
- "Syv fantastiske fortællinger" af Karen Blixen
- "Offer" af Martin A. Hansen

DEL

Alle opgaverne kan udføres i et chatrum eller videokonference.
Nogle af opgaverne besvares med en powerpoint-præsentation.
I andre opgaver skal eleverne bruge resultaterne af deres undersøgelse til at skrive en argumenterende artikel.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene