fbpx Perù - un país bastante conservador | Verdensmålene.dk
Få et indblik i aktuelle og centrale samfunds- og kulturforhold i Sydamerika herunder ligestilling, religion og oplysning om rettigheder gennem interviews af unge peruvianere og medarbejdere i Amnistía Perú!
Kategori
Spansk
Tid

Ca. 7 moduler à 90 min.

Udarbejdet af Operation Dagsværk.

Formål:
Få et indblik i aktuelle og centrale samfunds- og kulturforhold i Sydamerika herunder ligestilling, religion og oplysning om rettigheder gennem interviews af unge peruvianere og medarbejdere i Amnistía Perú! Forløbet har fokus på aktiv deltagelse, aktualitet og udvidelse af elevernes ordforråd.
Formålet med Operation Dagsværks undervisningsmateriale er at kunne give eleverne undervisning i globale problemstillinger og viden om, hvilke forhold der er gældende uden for Danmarks grænser. Det skal give eleverne kompetencer til at kunne agere som bevidste og aktive medborgere lokalt og internationalt. Det sker alt sammen ved at sætte stoffet i et globalt perspektiv.

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene
Verdensmål 10: Mindre ulighed

Kernestof og faglige mål:
Eleverne skal kunne:
- forstå hovedpunkterne i et tydeligt talt spansk om almene og kendte emner formidlet gennem forskellige medier
- læse og forstå ubearbejdede spansksprogede fiktive og ikke-fiktive tekster
- præsentere og redegøre for kendte problemstillinger på et klart og nogenlunde flydende mundtligt spansk
- analysere og fortolke tekster inden for forskellige genrer samt sætte den enkelte tekst ind i kulturelle, interkulturelle, historiske og samfundsmæssige sammenhænge
- perspektivere den erhvervede viden om samfunds- og kulturforhold i de spansksprogede områder til andre samfunds- og kulturforhold

Materialer:
I OD's undervisningsrum findes alle materialer til undervisningsforløbet (gå ned til forløbet "Perù - un país bastante conservador": https://undervisning.od.dk/undervisning/peru-2020.
Undervisningsrummet er en samling af alle dokumenter og links, der bruges i forløbet. Hele undervisningsrummet kan downloades samlet, eller man kan downloade enkelte dokumenter på siden. Der er produceret en lærervejledning og et elevhæfte. Lærervejledningen er bygget op som en færdig forløbsplan med øvelser, materialer og inspiration til et undervisningsforløb i samfundsfag om sociologi.

 

FORLØB

LÆR

Materialet, du sidder med, er udarbejdet af sekretariatsfrivillige fra Operation Dagsværk i forbindelse med oplysningskampagnen i 2020: Et trygt skoleliv i Peru. Operation Dagsværk mener, at børn og unge i hele verden har ret til en grundlæggende uddannelse, og derfor arbejder vi som en ungestyret organisation i en verdensmålsramme. Årets kampagne har især fokus på verdensmål 4, der omhandler kvalitetsuddannelse, og verdensmål 5, der omhandler ligestilling mellem kønnene. I Peru ses eksempler på, at ligestilling mellem kønnene og en tryg skolegang ikke er en mulighed for alle. Dette skyldes i høj grad den aggressive maskulinitet, der præger kulturen i Peru. Det betyder, at udfordringer som konservative kønsroller, ulige magtforhold mellem kønnene og generationer samt seksuel vold og chikane er blevet normaliseret. På mange måder er kønsstereotyperne i det peruvianske samfund en del af det normsæt, der etableres i socialiseringen. Det ses blandt andet ved, at de unge oplever, at de skal passe ind i bestemte normer i forhold til deres køn, både generelt i samfundet, men også i institutioner som for eksempel skolen. De peruvianske elever oplever alt fra upassende kommentarer til fysiske overgreb, både fra deres medstuderende og fra lærerne. I skolerne ses helt konkrete udfordringer i forhold til, at lærerne udnytter deres magtposition til at udøve seksuel chikane mod eleverne. For eleverne fylder disse problematikker skoledagen med utryghed, fordi hverken lærere eller elever er klædt på til at tackle situationerne. Kønsstereotyperne og de ulige magtforhold blandt kønnene og lærer og elev er internaliseret i alle. Derfor kan det være svært at være ung i Peru, hvis man ikke følger de etablerede normer. Derudover besværliggør det elevernes mulighed for at gennemføre deres uddannelse, der i forvejen ikke prioriteres – hverken politisk eller kulturelt.

Kom helt tæt på de unge i Peru! Gennem personlige beretninger, interviews og billeder gives et indblik i, hvilke udfordringer der kan være ved at vokse op i et mandsdomineret og religiøst samfund samt hvordan det påvirker de unges identitet og livssyn. Få et indblik i, hvad machismo og feminicidios er gennem undersøgelse af den latinamerikanske historie, hvor I blandt andet vil komme ind på traditioner, religion, normer og Perus politiske situation. Der er fokus på aktiv deltagelse gennem hele forløbet, hvor eleverne skal lave speeddating, videoer og små præsentationer af forskellige emner, der kan tilpasses niveauet i klassen, så de bliver trygge ved at bruge det spanske sprog. Eleverne vil derudover få et stort ordforråd inden for de specifikke emner, samt lære at benytte gambitter til at skabe en sammenhængende dialog, så de desuden vil kunne diskutere forskellige problematikker inden for emnet.

Til slut vil eleverne selv kunne diskutere forskellige problematikker i det peruvianske samfund, reflektere over hvor de stammer fra, samt hvordan de unge påvirkes af Perus samfunds- og kulturforhold. Der er også mulighed for at afslutte forløbet med et eksamenssæt (Delprøve 1 og 2), der handler om ligestilling og som følger den nye reform.

GØR

Forløbets opbygning:
Undervisningsforløbet er inddelt i tre overordnede temaer: Conservadurismo, igualidad og identidad de jóvenes med ca. to tilhørende moduler. I hvert modul arbejdes der desuden med ét specifikt underemne. Det er altså muligt at arbejde med kun ét af temaerne, hvis det passer bedre ind i undervisningen. Gennemgår I hele forløbet, får eleverne selvfølgelig det bedste overblik over Perus samfund, kultur og aktuelle problemstillinger.
Hele forløbet, vejledninger og materiale findes her: https://undervisning.od.dk/undervisning/peru-2020.

INDEN I BEGYNDER
Inden I begynder på forløbet, kan I med fordel lave nogle introduktionsøvelser til verdensmålene ved at:
- Se denne video fra FN: https://www.youtube.com/watch?v=345IxGgjF9s
- Lave denne quizlet om verdensmålene: https://quizlet.com/496717108/inden-i-begynderflash-cards/?x=1jqt
- Spille Banko om verdensmålene

TEMA 1: CONSERVADURISMO
Under dette tema lærer eleverne om Perus historie, herunder Inkariget, de spanske conquistadorer og Perus præsident, og hvordan dette har påvirket nutidens Peru i forhold til religion og kultur. Derudover undersøges det gennem interviews og artikler af medarbejdere fra Amnistía Perú, hvordan machismo er med til at påvirke det peruvianske samfund

MODUL 1: FÉ Y RELIGIÓN
MODUL 2: MACHISMO Y FEMINICIDIO

TEMA 2: IQUALDAD
Gennem interviews og artikler af unge peruvianere og medarbejdere i Amnistía Perú samt introduktion til den meget konservative organisation “Con mis hijos no te metas” gives der et indblik i, hvilke faktorer der fører til den kønsbaserede diskrimination i Peru og undermineringen af minoriteters rettigheder.

MODUL 3: IGUALDAD DE GÉNERO
MODUL 4: DISCRIMINACIÓN EN LOS COLEGIOS

TEMA 3: IDENTIDAD DE JÓVENES
Udfordringerne med at skabe et trygt skoleliv bliver præsenteret i dette tema gennem seks portrætter af unge peruvianere, der alle er medlem af den aktivistiske ungdomsorganisation Manthoc og kæmper for oplysning om menneskerettigheder på de peruvianske uddannelser. Gennem interviews og korte dokumentarfilm af de unge samt sangtekster fra Manthoc belyses problematikker omhandlende det at være ung og udsat i et voldeligt og mandsdomineret samfund.

MODUL 5: PERÚ SEGÚN LOS JOVENES
MODUL 6: ACTIVISMO DE DERECHOS HUMANOS
MODUL 7: RECOGIMIENTO Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

EKSAMENSCASE
DELPRØVE 1 OG 2

DEL

Nogle af øvelserne og modulerne afsluttes med, at eleverne laver små videoafleveringer.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene