fbpx LIVING WITH DISABILITIES | Verdensmålene.dk
Eleverne dykker ned i en interessant debat om handicap, stereotyper og retorik og stifter bekendtskab med unge mennesker med handicap fra Uganda.
Kategori
Engelsk
Tid

4 moduler à 90 min.

Udarbejdet af Operation Dagsværk.

 

Formål:
Gennem retorisk analyse og debatskabende øvelser vil eleverne tilegne sig viden om livet med handicap og de udfordringer, der følger med.

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 3: Sundhed og trivsel
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 10: Mindre ulighed

Kernestof og centrale begreber:
Forløbet beskæftiger sig med følgende kernestofkrav fra Undervisningsministeriet i STX, engelsk B. Det er muligt at tilpasse forløbet til både A- og B-niveau:
- Udtale, ordforråd og idiomer
- Et genremæssigt udvalg af nyere ikkefiktive tekster
- Tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og ikkefiktive tekster
- Historiske og aktuelle forhold i andre engelsksprogede regioner

Materialer:
I Operation Dagsværks undervisningsrum findes alle materialer til undervisningsforløbet: https://undervisning.od.dk/undervisning/uganda-2019
Undervisningsrummet er en samling af alle dokumenter og links, der bruges i forløbet. Hele undervisningsrummet kan downloades samlet, eller man kan downloade enkelte dokumenter på siden. Der er produceret en lærervejledning og et elevhæfte. Lærervejledningen er bygget op som en færdig forløbsplan med øvelser, materialer og inspiration til et undervisningsforløb eller en temadag i engelsk.

 

Forløb

LÆR

15 % af verdens befolkning lever med et eller flere handicap – dvs. mere end en milliard mennesker. 80 % lever i udviklingslande, hvor de oftest udgør en særligt sårbar gruppe af befolkningen. Mennesker med handicap oplever social og fysisk isolation, større fattigdom og ringere retsbeskyttelse.
At leve med et handicap er mange steder forbundet med tabuer og mytedannelse, som bidrager til en øget marginalisering.
Formålet med dette undervisningsforløb er at øge elevernes viden om det at have et handicap og dermed forhåbentlig være med til at bekæmpe de fordomme, som mennesker med handicap møder i hverdagen.
Håbet er, at en øget inklusion vil fremme trivslen for mennesker med handicap og gøre, at flere føler sig mindre marginaliserede i samfundet – ud fra grundprincippet i Verdensmålene om “leave no one behind”.

GØR

Forløbet er bygget op om følgende moduler (hele forløbet, vejledninger og materiale findes her: https://undervisning.od.dk/undervisning/uganda-2019).

LEKTION 1: NOT YOUR INSPIRATION
Eleverne skal i denne lektion arbejde med og forstå mundtlige engelske tekster. De skal derudover arbejde med den retoriske analyse og analysere og fortolke talen "I’m not your inspiration, thank you very much" af Stella Young med anvendelse af korrekt faglig terminologi.
Formålet med 1. lektion er at introducere eleverne til emnet “Living with Disabilities” og at nedbryde stereotyper, myter og fordomme om mennesker med handicap.

LEKTION 2: DISABILITY RHETORIC
Eleverne skal i denne lektion øve sig i at forstå skrevne og mundtlige tekster og at udtrykke sig sammenhængende i præsentation, diskussion og samtale på engelsk.
De skal herunder formulere og gøre rede for egne og andres synspunkter.
Formålet med 2. lektion er at belyse og skabe debat om retorikken omkring mennesker med handicap og på den måde få eleverne til at tænke over, hvordan de selv omtaler mennesker med handicap.

LEKTION 3: LIVING WITH DISABILITIES IN UGANDA
Eleverne skal i denne lektion øve sig på at forstå mundtlige tekster og samtaler i form af podcasts og film.
Derudover skal de læse og forstå artiklen Living with Disabilities in Uganda af Susan Majek og Med Ssengooba og gøre rede for synspunkter om livet med handicap i Uganda.
Eleverne skal perspektivere både skrevne og mundtlige tekster kulturelt og samfundsmæssigt.
Målet med lektionen er at give eleverne indsigt i, hvordan livet som ung med et handicap i Uganda er.

DEL

LEKTION 4: ACCESSIBILITY
Eleverne skal i denne lektion arbejde med tilgængeligheden på deres egen skole.
De skal herunder orientere sig i engelsksproget stof og udøve kildekritik og dokumentere brugen af forskellige informationskilder.
Eleverne skal derudover udarbejde og vurdere forslag til innovative løsninger på de tilgængelighedsproblemer, som de finder på skolen.
 

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene