fbpx Korruprion 3: Undersøgelse om korruption og velfærdsstat | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling
Eleverne bliver bevidste om, at man kan skabe velfærd på forskellige måder rundt om i verden.
Kategori
Samfundsfag
Tid

1-2 moduler à 90 min.

Udviklet i samarbejde mellem Globale Gymnasier, Transparency International Danmark og Batavia Media ApS. Alle film, fotos og tekster på ”Korruption” er produceret af Batavia Media ApS for Danida og Undervisningsministeriet.

Formål
At eleverne bliver bevidste om, at man kan skabe velfærd på forskellige måder rundt om i verden. Derudover skal de kunne forklare årsagerne til, at der kan være disse forskelle, og hvilke fordele og ulemper der er i de forskellige modeller.

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 1: Afskaf fattigdom
Verdensmål 3: Sundhed og trivsel
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 10: Mindre ulighed
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Kernestof og centrale begreber:
Forløbet henvender sig til undervisning i samfundsfag på B – eller A-niveau.
Modulet kan både bruges selvstændigt eller i forbindelse med et forløb om demokrati.

Sociologi
- socialdifferentiering og kulturelle mønstre.

Politik
- politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme

Økonomi
- velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund

Faglige mål
- anvende og kombinere viden om sociologi, økonomi og politik til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå
- forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse afbegreber og enkle teorier
- formulere fagligt funderede problemstillinger og indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere.

Materialer:
Film: Korruption i skolesystemet
Film: Hverdagsliv i Ghana

Med udgangspunkt i fem film om korruption i udviklingslande med Ghana som case er der udarbejdet forløb til ungdomsuddannelserne, lærervejledninger og rollespil, som undersøger årsager til korruption og de konsekvenser, det har for samfundet og det enkelte menneske.
Alt materiale kan findes på Globale Gymnasiers Hjemmeside

Credits korruption.globalegymnasier.dk:
Instruktør og artikler: Aida Riberholt-Rischel
Foto Ghana: Aida Riberholt-Rischel
Foto Danmark: Andreas Hansen

Credits film:
Instruktør og producer: Aida Riberholt-Rischel
Videofotograf: René Nørballe Olsen, Andreas Hansen
Foto Ghana: Aida Riberholt-Rischel
Foto Danmark: Andreas Hansen
Speak: Amanda E. Rischel

 

Forløb

LÆR

Eleverne ser filmen Korruption i skolesystemet og filmen Hverdagsliv i Ghana, før de besvarer arbejdsspørgsmålene.
Enten skal de være blevet introduceret til basale elementer om velfærdsprincipper, såsom velfærdsmodellerne og Bourdieus kapitaler, ellers skal begreberne introduceres undervejs i arbejdet med arbejdsspørgsmålene.
 

GØR

Opgaveark:

I skal i grupper arbejde med følgende spørgsmål:

1. Hvilke af Bourdieus kapitaler (økonomisk, kulturel, social - se i jeres grundbog til sociologi) er afgørende for, om man kan få behandling på sygehuset i Ghana ifølge filmen Hverdagsliv i Ghana
? Begrund jeres svar.

2. Hvilke socialgrupper (se f.eks.: http://klassesamfund.dk/sites/klassesamfund.dk/files/kampagner/klassesam...) i samfundet oplever de største konsekvenser ved, at der findes korruption i Ghanas sundhedsvæsen? Begrund jeres svar.

3. Hvilke træk fra de forskellige velfærdsmodeller (se f.eks.: https://sites.google.com/site/samfundsfagicklassen/velfaerdsstatens-udfo...) kan være med til at beskrive uddannelsessystemet i Ghana ifølge filmen Korruption i skolesystemet? Begrund jeres svar.

4. Forventer I, at der er meget eller lidt fattigdom og ulighed i Ghana? Vurder, om I har ret ved at undersøge relevant statistik om Ghana på www.globalis.dk

5. Hvordan forklarer den funktionalistiske teori og konfliktteorien (se f.eks.: https://www.youtube.com/watch?v=ytbs81bfnRc), hvorfor der findes korruption?

6. Hvorfor opstår korruption, når ingen ønsker det? Prøv at bruge teorien ’Fangernes dilemma" til at forklare det: http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Matematik_og_stati...(Politisk_spilteori)

DEL

Opsamlingen på arbejdsspørgsmålene kan f.eks. gennemgås i plenum på tavlen, afleveres som små gruppeprojekter, gennemføres som elevoplæg eller laves som nyhedsindslag f.eks. som Horisont på DR.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene