fbpx Introøvelse: Virtual Reality ­- mødet med en flygtningelejr (Dansk) | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling
Ved hjælp af Virtual Reality kommer eleverne helt tæt på hverdagen i en flygtningelejr og får derigennem forståelse for et af verdens brændpunkter, og hvordan historierne om det bliver fortalt.
Kategori
Dansk
Tid

1-2 moduler à 90 min.

Formål:
FN’s Virtual Reality film fungerer som en tur i ‘empati­maskinen’. Øvelsen giver eleverne indsigt i forholdene i en flygtningelejr, som kan bruges i det videre arbejde med forskellige medier, hvor der etableres et møde med kultur- og bevidsthedsformer i Danmark, Europa og den øvrige verden.

Relation til bogen: Bliver verden bedre?
"Humanitære kriser og konflikter" s. 59-64

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 10: Mindre ulighed
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Kernestof og centrale begreber:
Øvelsen er velegnet som indledning til et nyt forløb. Den kan vinkles til at fokusere på valgt kernestof, f.eks. det mediemæssige stofområde, eller særligt med fokus på mundtlig udtryksfærdighed.

Materialer:
Cardboard­-briller (alternativt kan videoen ses uden, men det giver ikke samme oplevelse).
De kan købes online, søg på ”cardboard briller”.
Smartphone (for eksempel iPhone 5s eller nyere)
Bogen Bliver verden bedre?

Baggrundsmateriale til læreren:
Se Ted­talk af produceren af Virtual Reality filmen for FN

 

Øvelse

LÆR

Download app’en Within
Se filmen “Clouds Over Sidra” om en ung piges liv i Za’atari ­- en syrisk flygtningelejr i Jordan.
Læs afsnittet ”Humanitære kriser og katastrofer” s. 59-64 i Bliver verden bedre?.

GØR

Eleverne debriefer i grupper af 3-5 personer på deres indtryk af filmen:
-­ Hvad følte du, da du så filmen?
­- Hvilke spørgsmål rejser filmen for jer?
- Hvad mangler I svar på for at forstå situationen bedre?

På baggrund af elevernes snak i gruppen opstiller de en problemstiling, som gruppen vil undersøge (evt. kan de undersøge situationen ud fra de forskellige verdensmål for at give øvelsen retning).
I 2. og 3. g. vil eleverne kunne formulere problemstillinger selv, hvor læreren eventuelt kan formulere dem for 1. g.’ere, for eksempel omhandlende en komparativ medieanalyse af en dansk artikel og en jordansk artikel med fokus på flygtninge eller lignende - alt efter fokus for det videre forløb.

Problemstillingen godkendes af læreren, og grupperne har nu 1 time til at afdække deres valgte område. Her skal de bl.a. undersøge omstændighederne omkring flygtningelejren Za’atari online (Hvem bor her? Hvorfor er flygtningelejren her? Hvordan er forholdene? mv.) og så fokusere ind på deres område.
De skal desuden forberede en præsentation for deres klassekammerater.

DEL

Grupperne deler deres undersøgelser i matrixgrupper i klassen.

Afslutningsvis diskuteres disse spørgsmål i plenum:
- Hvorfor tror I, at FN har været med til at producere Virtual Reality ­filmen?
- Produceren siger, at Virtual reality er en tur i “empatimaskinen”. Hvorfor har vi brug for det i forbindelse med flygtningestrømmen?
- Hvordan hænger filmen sammen med verdensmålene? Hvilke mål er særlig relevante i forbindelse med denne problemstilling.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene