fbpx Introøvelse: Virtual Reality ­- mødet med en flygtningelejr (Samfundsfag)
Ved hjælp af Virtual Reality kommer eleverne helt tæt på hverdagen i en flygtningelejr og får derigennem forståelse for et af verdens brændpunkter og behovet for globale løsninger.
Kategori
Samfundsfag
Tid

1 modul à 90 min.

Formål:
FN’s Virtual Reality-film fungerer som en tur i ‘empati­maskinen’. Øvelsen giver eleverne indsigt i forholdene i en flygtningelejr, som kan bruges i det videre arbejde med for eksempel internationale institutioner og konflikter.

Relation til bogen Bliver verden bedre?
Del 2: Humanitære kriser og konflikter

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 10: Mindre ulighed
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Kernestof og centrale begreber:
Øvelsen er velegnet som indledning til et nyt forløb. Den kan vinkles til at fokusere på det forskellige kernestof (sociologi, politik, økonomi, international politik eller metode) alt efter, hvilke område man vil undersøge. Det kunne for eksempel være med fokus på internationalt samarbejde; socialisering på flugt; hvem der skal betale for lejren og nødhjælp; hvad det koster for et land at have så mange flygtninge; hvad de danske partiers holdninger til flygtningekrisen er og hvilke ideologier der ligger bag; og lignende.

Materialer:
Cardboard-­briller (alternativt kan videoen ses uden, men det giver ikke samme oplevelse)
De kan købes online, søg på "cardboard briller" Smartphone (for eksempel iPhone 5s eller nyere) Bogen Bliver verden bedre?

Baggrundsmateriale til læreren:
Se Ted­talk af produceren af Virtual Reality-filmen for FN.

 

Øvelse

 

LÆR

Download app’en Within.
Se filmen “Clouds Over Sidra” om en ung piges liv i Za’atari ­- en syrisk flygtningelejr i Jordan.
Læs afsnittet ”Humanitære kriser og katastrofer” s. 59-64 i Bliver verden bedre?.

GØR

Eleverne debriefer i grupper af 3-5 personer på deres indtryk af filmen:
- Hvad følte du, da du så filmen?
- Hvilke spørgsmål rejser filmen for jer?
- Hvad mangler I svar på for at forstå situationen bedre?

På baggrund af elevernes snak i gruppen opstilles en problemstilling, som de vil undersøge (det kan evt. være et krav, at de vælger en problemstilling indenfor specifikt kernestof, eller at hver gruppe afdækker et emne indenfor et forskelligt kernestof. Alternativt kan man undersøge situationen ud fra de forskellige verdensmål for at give øvelsen retning).

I 2. og 3. g. vil eleverne kunne formulere problemstillinger selv, hvor læreren eventuelt kan formulere en for 1. g.’ere, for eksempel omhandlende internationale aktørers rolle i lejren, de danske partiers holdning til flygtningeområdet, det jordanske samfunds respons, en medieanalyse af en dansk artikel og en jordansk artikel med fokus på flygtninge og lignende, alt efter fokus for det videre forløb.

Problemstillingen godkendes af læreren, og grupperne har nu en 1 time til at afdække deres valgte område. Her skal de blandt andet undersøge omstændighederne omkring flygtningelejren Za’atari online (Hvem bor her? Hvorfor er flygtningelejren her? Hvordan er forholdene? mv.) og så fokusere ind på deres område.
De skal desuden forberede en kort præsentation af deres valgte område for deres klassekammerater.

DEL

Grupperne deler deres undersøgelser i matrixgrupper i klassen.
Afslutningsvis diskuteres disse spørgsmål i plenum:
- Hvorfor tror I, at FN har været med til at producere en Virtual Reality-film?
- Kan filmen bruges som historisk kilde, hvorfor/hvorfor ikke?

Produceren siger, at det er en tur i empatimaskinen, at bruge Virtual Reality.
- Hvorfor har vi brug for det?
- Hvordan hænger filmen sammen med verdensmålene?
- Hvilke verdensmål er særlig relevante i forbindelse med denne problemstilling?

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene