fbpx Introøvelse: Virtual Reality ­- mødet med en flygtningelejr (Historie) | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling
Ved hjælp af Virtual Reality kommer eleverne helt tæt på hverdagen i en flygtningelejr og får derigennem forståelse for et af verdens brændpunkter og behovet for globale løsninger.
Kategori
Historie
Tid

1 modul à 90 min.

Formål:
FN’s Virtual Reality film er en tur i ‘empati­maskinen’, og øvelsen giver eleverne indsigt i forholdene i en flygtningelejr. Særligt for historiefaget kan øvelsen sætte fokus på Levantens historie, særligt i forbindelse med afkoloniseringen. Dermed kan øvelsen give et nutidigt indblik i regionen.

Relation til bogen Bliver verden bedre?
"Humanitære kriser og konflikter" s. 59-64

Relation til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:
Mål 10: Mindre ulighed
Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Kernestof og centrale begreber:
Øvelsen kan især understøtte fagets faglige mål om at “forklare samfundsmæssige forandringer” og bruges til at diskutere periodiseringsprincipper. Øvelsen kan relateres til kernestof om afkolonialiseringen, men også om det globale samfund, særligt “nye grænser og konflikter”.

Materialer:
Cardboard briller (alternativt kan videoen ses uden, men det giver ikke samme oplevelse). Kan købes online, søg på ”cardboard briller”
Smartphone (f.eks. iPhone 5s eller nyere)

Baggrundsmateriale til læreren:
Se Ted­talk af produceren af Virtual Reality-filmen for FN.

 

Øvelse

LÆR

Download app’en Within
Se filmen “Clouds Over Sidra” om en ung piges liv i Za’atari ­ en syrisk flygtningelejr i Jordan.
Læs ”Humanitære kriser og katastrofer” s. 59-64.

GØR

Eleverne får 10 min. på at undersøge omstændighederne omkring flygtningelejren Za’atari online (Hvem bor her? Hvorfor er flygtningelejren her? ).

Efter eleverne har set filmen, kan oplevelsen følges op af videnssøgning og refleksion:

Del 1: Vidensssøgning

Eleverne får 10 min. til individuelt at undersøge omstændighederne omkring flygtningelejren Za’atari online (Hvem bor her? Hvorfor er flygtningelejren her? mv.).
Diskussion i plenum: Hvordan finder vi relevante, troværdige kilder til at beskrive lejren?
Eleverne gennemgår i par kildekritisk deres videnssøgning

Del 2: Debriefing og opstilling af problemstilling

Eleverne laver ud fra følgende spørgsmål i grupper af 3 - ­5 personer en debriefing på deres indtryk af filmen:
-­ Hvad oplevede du, da du så filmen?
- Hvilke spørgsmål rejser filmen for jer?
- Hvad mangler I svar på for at forstå situationen bedre?

På baggrund af elevernes snak i gruppen opstilles en problemstilling, som gruppen vil undersøge. Problemstillingen godkendes af læreren, og grupperne har nu 30 min til at afdække deres valgte område. De skal desuden forberede en præsentation for deres klassekammerater i matrixgrupper.

DEL

Grupperne deler deres spørgsmål og svar i klassen.

Afslutningsvis diskuteres spørgsmålene:
- Hvorfor tror I, at FN har været med til at producere en Virtual Reality ­film?

- Kan filmen bruges som historisk kilde, hvorfor/hvorfor ikke?
Produceren siger, at det er en tur i empatimaskinen, at bruge Virtual Reality.
- Hvorfor har vi brug for det?
- Hvordan hænger filmen sammen med verdensmålene? Hvilke verdensmål er særlig relevante i forbindelse med denne problemstilling?

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene