fbpx Identitet, anerkendelse og normalitet | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling
Forløbet dykker ned i sociologien og inddrager teorier omkring samfundstyper, identitetsdannelse og anerkendelse.
Kategori
Samfundsfag
Tid

4 moduler à 90 min.

Udarbejdet af Operation Dagsværk.

Formål:
Forløber dykker ned i sociologien og inddrager teorier omkring samfundstyper, identitetsdannelse og anerkendelse. Eleverne vil blive præsenteret for materiale, der omhandler mennesker med handicap, samtidig med at det belyser aktuelle samfundsdebatter.
Formålet med Operation Dagsværks undervisningsmateriale er at kunne give eleverne undervisning i globale problemstillinger og viden om, hvilke forhold der er gældende uden for Danmarks grænser. Det skal give eleverne kompetencer til at kunne agere som bevidste og aktive medborgere lokalt og internationalt. Det sker alt sammen gennem at sætte et globalt perspektiv på det stof, der allerede undervises i på gymnasiale uddannelser

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 3: Sundhed og trivsel
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 10: Mindre ulighed

Kernestof og centrale begreber:
Forløbet beskæftiger sig med følgende kernestof i samfundsfag C/B/A:
- Sociologi
- Identitetsdannelse og socialisering
- Sociale og kulturelle forskelle
- Social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark

Materialer:
I OD's undervisningsrum findes alle materialer til undervisningsforløbet (gå ned til forløbet IDENTITET, ANERKENDELSE OG NORMALITET: https://undervisning.od.dk/undervisning/uganda-2019.
Undervisningsrummet er en samling af alle dokumenter og links, der bruges i forløbet. Hele undervisningsrummet kan downloades samlet, eller man kan downloade enkelte dokumenter på siden. Der er produceret en lærervejledning og et elevhæfte. Lærervejledningen er bygget op som en færdig forløbsplan med øvelser, materialer og inspiration til et undervisningsforløb i samfundsfag om sociologi.

 

 

Forløb

LÆR

Dette forløb starter med at præsentere eleverne for det traditionelle, moderne og senmoderne samfund, som skaber grundlag for, hvilke teorier de videre skal arbejde med.
Teoretikere, der indgår i forløbet, er følgende: Anthony Giddens, Ulrich Beck, Erving Goffman og Axel Honneth.
I forbindelse med præsentationen af førnævntes teorier skal eleverne arbejde med forskelligt materiale, hvor teorierne afspejler sig.
Forløbet vil have hovedfokus på Danmark, men der vil også være materiale, hvor Uganda er omdrejningspunktet.

Der vil i denne lektionsplan være henvisninger til grundbogen Luk samfundet op! Dette er blot et eksempel på en grundbog, som man kan bruge, og man kan sagtens bruge lignende materiale fra andre grundbøger.
 

GØR

Forløbet består af fire moduler à 90 minutter. Hvert modul har sit eget fokuspunkt, som tager udgangspunkt i det overordnede tema “Identitet, anerkendelse og normalitet”.
Det er muligt at tilpasse forløbet til både A-, B- og C-niveau, da det indeholder udvalgt relevant teori inden for kernestofområdet sociologi.
Forløbet kan med fordel bruges som supplement til et andet forløb eller afvikles som en temadag.
Hele forløbet, vejledninger og materiale findes her: https://undervisning.od.dk/undervisning/uganda-2019.

LEKTION 1: TRADITIONELLE, MODERNE OG SENMODERNE SAMFUND
I denne lektion vil eleverne lære om det traditionelle, moderne og senmoderne samfund, og hvordan henholdsvis Danmark og Uganda passer ind i de definitioner.
Der vil blive brugt statistisk materiale og Giddens’ teorier. I forbindelse med dette skal eleverne lave en refleksionsøvelse, hvor de skal reflektere over Ugandas samfundsstrukturer, og hvordan det kan kobles sammen med teorierne om det traditionelle, moderne og senmoderne samfund.
Til sidst skal de se en video med Hans Rosling. .

LEKTION 2: IDENTITETSDANNELSE
Denne lektion tager udgangspunkt i identitetsdannelse i form af Ulrich Becks og Erving Goffmans teorier såsom at vælge sin egen identitet, frontstage og backstage.
Eleverne skal i den forbindelse finde en artikel, hvori den teori, de har læst om som lektier, afspejler sig.
Dernæst skal de se en kort video om Goffmans teori samt nedskrive noter dertil.
Nu skulle de gerne have styr på teorien og er derfor klar til at se et afsnit af Danmarks lækreste spasser – imens de ser programmet, skal de være opmærksomme på og notere sekvenser, som knytter sig til teorier, de har lært indtil videre, og notere i noteskemaet undervejs.
Bagefter bringes pointer op i plenum. Den sidste del af modulet bruges på diskussions- og argumentationsøvelse.

LEKTION 3: ANERKENDELSE
Denne lektion har til formål at lære eleverne om Axel Honneths anerkendelsesteori.
Eleverne har som lektie læst om hans teori. I starten af timen skal de se en video, som blot genopfrisker lektien.
Dernæst er der en quiz, som tjekker, om de har styr på anerkendelsesteorien.
Bagefter får eleverne lov til at kigge lidt indad og reflektere over deres eget forhold til anerkendelse, inden de skal læse en artikel, som omhandler en personlig historie omkring ikke at blive anerkendt.
Timens sidste halvdel vil have fokus på Operation Dagsværks kampagne, og eleverne skal derfor se en eller flere af de producerede film til kampagnen, hvor de skal forsøge at se, hvordan anerkendelsesteorien viser sig.

LEKTION 4: NORMALITETSBEGREB
Denne lektion vil tage afsæt i Jacob Nossells film "Naturens uorden", som tager normalitetsbegrebet op og stiller spørgsmål ved, om han er normal.
Eleverne skal forberede sig ved at se 30 minutter af filmen; de resterende 67 minutter ses i timen.
Timen sluttes af med en refleksionssamtale om forløbet med afsæt i normalitetsbegrebet – hvad er normalitet? Her må der trækkes på alt, hvad de har været igennem i forløbet af teorier, samt hvad de har læst og set af materiale.

DEL

Eleverne kan som afslutning på forløbet producere deres egne memes eller små film, der skaber refleksion om normalitetsbegrebet. De kan også producere billeder og tekst, som de hænger op på skolen med det formål at få andre elever til at reflektere over begrebet og emnet.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene