fbpx Har verden altid set sådan ud? | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling
Elevernes historiske forståelse af kontinentet Afrika udfordres, for at skabe refleksion over en ofte eurocentrisk forforståelse.
Kategori
Historie
Tid

3 moduler à 90 min.

Øvelsen er udviklet i samarbejde med Lektor Torben Ravnsmed Hamborg, Aarhus Gymnasium Tilst/Aarhus Tech.

Formål:
Formålet med øvelsen er at udfordre elevernes forståelse af Afrikas historie. Historien om Afrikas udvikling, som vi kender fra historieundervisningen, historiebøger, film osv, er næsten altid eurocentrisk og ofte med Danmark som udgangspunkt. Denne øvelse kan gennem kildekritisk læsning af udsagn om England og Afrika før 1600 være med til at vise en anden fortælling og bidrage til at skabe en ny fortælling om Afrika hos eleverne.

Relation til bogen: Bliver verden bedre?:
"Hvordan tror du, det går?" s.17-21
"200 år som forandrede verden" s. 21-26

Relation til FN´s Verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 1: Afskaf fattigdom
Verdensmål 2: Stop sult
Verdensmål 10: Mindre ulighed

Kernestof og centrale begreber:
Øvelsen belyser centrale udviklingslinjer i verdenshistorien, herunder sammenhængen mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling. Øvelsen bidrager til analyse og refleksion af samspillet mellem mennesker, natur og samfund gennem tiden, samt mennesket som historieskabt og historieskabende.

Øvelsen relaterer sig til følgende punkter inden for kernestof og centrale begreber:
- Imperialisme
- Afkolonisering
- Nye grænser og konflikter

Materialer:
Kapitel 2: ”Danmark var et u-land” (s. 26-35) i Turen går til en mindre skæv verden (2006)
Kapitel 1: ”Pre-16th Century. Myth 1: Africa has always been poorer than Europe” (s. 3-6) i ”WHY – African Poverty. European Wealth” (2010). Det relevante afsnit forefindes i PDF nederst på siden, med tilladelse fra RISC.

 

Øvelse

LÆR

Del 1: Læs i bogen: Bliver Verden Bedre? s. 17-19 "Hvordan tror du, det går?" og "200 år som forandrede verden" s. 21-24.
Del 2: Læs kapitel 2: ”Danmark var et u-land” s. 26-35 i bogen Turen går til en mindre skæv verden (2006).
Del 3: Læs WHY – African Poverty. European Wealth (2010) kapitel 1: ”Pre-16th Century. Myth 1: Africa has always been poorer than Europe” s. 3-6.

 

GØR

Øvelsen er inddelt i 3 dele:

Del 1 (ca. 45 min):
1. Læs de relevante afsnit i Bliver Verden Bedre
2. Indledende spørgsmål: Gæt et land og et tidspunkt:
Den forventede levealder er godt 53 år
De mest almindelige dødsårsager er akut diarré og kolera, tuberkulose og lungebetændelse.
6 % af befolkningen er flyttet til USA. Heraf er omkring halvdelen en slags fattigdomsflygtninge.
Svaret er: Danmark omkring år 1900
 

Del 2 (ca. 70 min):
3. Læs kapitel 2 i Turen går til en mindre skæv verden
4. På Gapminder.org undersøges statistik for:
a. Levealder
b. Børnedødelighed
c. BNI
I henholdsvis Danmark og Ghana for 100 år siden og i dag. Forklar tallene ud fra historisk viden om perioden.
 

Del 3 (ca. 120 min):
5. Læs Pre-16th Century. Myth 1: Africa has always been poorer than Europe

6. I par besvares følgende spørgsmål:
a. Hvordan ved man noget om fortiden i Afrika?
b. Hvordan kan vi bruge citatet ”Until lions have their historians, tales of hunt will always glorify the hunter" i forhold til dette emne?

7. I tremandsgrupper: Lav kildekritik på kilderne i (se PDFen nederst på siden) med henblik på at fastslå deres udsagnskraft. Sammenlign kildernes udsagn om Afrika og Europa.

 

 

DEL

I grupper samler og deler eleverne deres refleksioner over spørgsmålene fra del 1,2 og 3 ved at tale om disse spørgsmål:

1) Hvorfor har Danmark og Ghana udviklet sig forskellige i gennnem de sidste 100 år
2) Hvordan ved vi noget om fortiden i Afrika?
3) Hvad fortæller kilderne os om forskellige syn på Afrika og Europa?
4) Hvordan udfordrer disse kilder vores syn på Afrikas historie?

Øvelsen kan evt. Suppleres med "Faren ved en Single Story" her på sitet - enten hele øvelsen eller blot TedTalk'en

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene