fbpx Atletik og paraatletik | Verdensmålene.dk
Eleverne introduceres til atletik og de tilsvarende para-discipliner og eleverne får lov til at prøve at dyrke idræt som para-olympiske deltagere!
Kategori
Idræt
Tid

6 moduler à 60 min.

Udarbejdet af Operation Dagsværk.

Formål:
Hjælp med at sætte fokus på handicap i hverdagen! I dette undervisningsforløb bliver eleverne introduceret til atletik og de tilsvarende para-discipliner, hvor de får lov til at prøve at dyrke idræt som para-olympiske deltagere!.

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling:
Verdensmål 3: Sundhed og trivsel
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 10: Mindre ulighed

Kernestof og centrale begreber:
I forløbet arbejdes der med følgende kernestof i idræt C:
- Aktiviteter, der fremmer den fysiske kapacitet
- Aktiviteter, der fremmer kropsbeherskelse
- Aktiviteter, der fokuserer på samarbejde og etik

Materialer:
I OD's undervisningsrum findes alle materialer til undervisningsforløbet (gå ned til forløbet ATLETIK OG PARAATLETIK: https://undervisning.od.dk/undervisning/uganda-2019.
Undervisningsrummet er en samling af alle dokumenter og links, der bruges i forløbet. Hele undervisningsrummet kan downloades samlet, eller man kan downloade enkelte dokumenter på siden. Der er produceret en lærervejledning og et elevhæfte. Lærervejledningen er bygget op som en færdig forløbsplan med øvelser, materialer og inspiration til et undervisningsforløb i idræt om atletik og paraatletik.

 

 

 

FORLØB

LÆR

15 % af verdens befolkning lever med et eller flere handicap – dvs. mere end en milliard mennesker. 80 % lever i udviklingslande, hvor de oftest udgør en særligt sårbar gruppe af befolkningen. Mennesker med handicap oplever social og fysisk isolation, større fattigdom og ringere retsbeskyttelse.
At leve med et handicap er mange steder forbundet med tabuer og mytedannelse, som bidrager til en øget marginalisering.
Formålet med dette undervisningsforløb er at øge elevernes viden om det at have et handicap og dermed forhåbentlig være med til at bekæmpe de fordomme, som mennesker med handicap møder i hverdagen.
Håbet er, at en øget inklusion vil fremme trivslen for mennesker med handicap og gøre, at flere føler sig mindre marginaliserede i samfundet – ud fra grundprincippet i Verdensmålene om “leave no one behind”.

I dette forløb vil eleverne få træning i teknikker specifikt bestemt for de enkelte discipliner (tilløb, kropsholdning, afsæt, afvikling og landing) og teknikker, der er fælles for disciplinerne (kroppens koordination i løb og tilløb samt rytmen i tilløbet).
 

GØR

Forløbet består af seks moduler à 60 minutters aktivitet. Hvert modul har sit eget fokuspunkt, som tager udgangspunkt i det overordnede tema atletik og para-atletik. Forløbet kan med fordel bruges som supplement til et andet forløb eller afvikles som en temadag.
Hele forløbet, vejledninger og materiale findes her: https://undervisning.od.dk/undervisning/uganda-2019).

LEKTION 1: LØB
● Eleverne skal lære, hvordan man laver afsæt og afvikling med startklodser ved start af løb
● Eleverne skal lære, hvordan man laver afsæt og afvikling uden startklodser ved start af løb
● Eleverne skal lære, hvilken kropsholdning der er at foretrække ved løb for at effektivisere kroppen mest muligt
● Eleverne skal lære koordinationen af kroppen i løb
● Eleverne skal lære, hvordan man laver tilløb, og hvordan man afleverer depechen ved stafetløb

Det første delforløb er LØB, hvor følgende discipliner skal gennemgås:
● 100 m
● 4 x 100 m stafet

LEKTION 2: PARA-LØB
● Eleverne skal lære, hvordan man laver afsæt og afvikling med startklodser ved start af løb
● Eleverne skal lære, hvordan man laver afsæt og afvikling uden startklodser ved start af løb
● Eleverne skal lære, hvilken kropsholdning der er at foretrække ved løb for at effektivisere kroppen mest muligt
● Eleverne skal lære koordinationen af kroppen i løb
● Eleverne skal lære, hvordan man laver tilløb, og hvordan man afleverer depechen ved stafetløb
● Eleverne skal lære, hvordan man udfører para-sprint i kategorierne T11 (synshandicap) og T45 (manglende arm)

LEKTION 3: SPRING
● Eleverne skal lære teknikken bag tilløb, rytmen i tilløbet og koordination i tilløb i højdespring
● Eleverne skal lære, hvordan man laver afsæt og afvikling af højdespring via flopspringet
● Eleverne skal lære teknikken bag landing af højdespring

Det andet delforløb er spring, hvor følgende discipliner skal gennemgås:
● Højdespring

LEKTION 4: PARA-SPRING
● Eleverne skal lære teknikken bag tilløb, rytmen i tilløbet og koordination i tilløb i højdespring
● Eleverne skal lære, hvordan man laver afsæt og afvikling af højdespring
● Eleverne skal lære teknikken bag landing af højdespring
● Eleverne skal lære, hvordan man udfører para-højdespring i kategorien T42 (uden protese)

LEKTION 5: KAST
● Eleverne skal lære teknikken bag tilløb, rytmen i tilløbet og koordination i tilløb i henholdsvis spydkast og kuglestød
● Eleverne skal lære den korrekte måde at holde henholdsvis et spyd og en kugle på ved kast
● Eleverne skal lære den korrekte kropsholdning ved afvikling af kastene med spyd og kugle

Det tredje delforløb er kast, hvor følgende discipliner skal gennemgås:
● spydkast
● kuglestød

LEKTION 6: PARA-KAST
● Eleverne skal lære teknikken bag tilløb, rytmen i tilløbet og koordination i tilløb ved spydkast og kuglestød
● Eleverne skal lære den korrekte måde at holde henholdsvis et spyd og en kugle på ved kast
● Eleverne skal lære den korrekte kropsholdning ved afvikling af kastene med spyd og kugle
● Eleverne skal lære, hvordan man udfører para-spydkast i kategorien F57 (bruger stol)
● Eleverne skal lære, hvordan man udfører para-kuglestød i kategorien F57 (bruger stol)

DEL

Eleverne kan som aslutning på forløbet udarbejde en rapport eller små videoer, hvor de formidler/reflekterer over, hvad de har fået ud af forløbet, formidler teori og optagelser af deres udførte øvelser. de kan evt. også overveje, om forløbet har ændret deres syn på handikap og idræt.

Eleverne kan udvikle nye atletikdiscipliner og paradiscipliner, evt. hvor paraatleter har fordele

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene