fbpx Økonomisk ulighed | Verdensmålene - for bæredygtig udvikling
Eleverne stifter bekendtskab med måder at arbejde med ulighed, og forstår nogle af de mekanismer, der ligger bag økonomisk ulighed.
Kategori
Samfundsfag
Tid

4 moduler à 90 min.

Formål:
Eleverne stifter bekendtskab med måder at arbejde med ulighed, og forstår nogle af de mekanismer, der ligger bag økonomisk ulighed. De arbejder med at måle og diskutere ulighed ud fra både GINI-koefficient og PALMA ratio.

Relation til bogen Bliver verden bedre?:
“Ulighed” s. 70

Relation til FN's Verdensmål for bæredygtighed:
Verdensmål 1: Afskaf fattigdom
Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
Verdensmål 10: Mindre ulighed

Kernestof og centrale begreber:
- velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund (A+B niveau)
- økonomiske styringsprincipper, herunder bæredygtig udvikling (A niveau)
- makroøkonomiske sammenhænge, multiplikatorvirkning, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt. (A niveau)
- det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, styring, bæredygtig udvikling, herunder EU (B niveau)

Materialer:
- Teori om ulighed og GINI-koefficient i grundbog
- Operation Dagsværks ressourcerum om fattigdom og ulighed i Guatemala
- Artikler om PALMA Ratio:
1) On inequality, let’s do the Palma (because the Gini is so last century) fra Oxfam
2) Ulighed i toppen koster i bunden fra Globalnyt

 

 

Øvelse

LÆR

Læs om ulighed og GINI-koefficient i en grundbog samt kapitlet om ulighed i bogen Bliver verden bedre?

GØR

Første modul bruges på at skabe en grundlæggende forståelse af ulighed. I klassen gennemgås, hvad en lorenz-kurve er, og hvordan man bruger GINI-koefficienten i måling af ulighed. Læreren gennemgår, hvordan man opstiller de relevante data, således at Lorenzkurven kan udregnes. Bruger eleverne Maple, henvises de til Steens Tofts maplevejledning i ressourcerummet. Bruger de Excel eller TI-Nspire henvises de til videoerne i ressourcerummet.

Eleverne laver i grupper deres egne udregninger på baggrund af datasættet GINI-koefficienter for Danmark og Guatemala, der kan findes i Operation Dagsværks ressourcerum. Hver gruppe får et årstal de skal arbejde med, og modulet sluttes af med en kort præsentation af udregningerne. Hver gruppe skal ligeledes gætte på, hvilket land deres data stammer fra.

Lektie til andet modul vil bestå af at læse kapitlet om ulighed i Bliver verden bedre? samt relevante artikler fra Operation Dagsværks ressourcerum. Modulet vil starte med en kort gennemgang af PALMA ratio på baggrund af de angivne artikler. Derefter diskuteres følgende:
- Hvad er ulemperne ved at bruge GINI-koefficienten? Hvad kan den måle, og hvad kan den ikke måle?
- FN bruger PALMA ratio som indikator for ulighed i mål 10 “Mindre ulighed”. Undersøg hvad PALMA ratio er.
- Hvad er forskellen på PALMA ratio over for GINI-koefficient? Hvilke fordele/ulemper er der ved de to måder at måle ulighed på?

Til slut opstiller eleverne i grupper af 3-4 problemformuleringer til et kort projektarbejde om ulighed i Guatemala. Projektet skal indeholde en kort diskussion af forskellen mellem GINI og PALMA. Problemformuleringerne godkendes af underviseren og projektarbejdet påbegyndes.

Tredje modul bruges på at arbejde videre med projektarbejdet og grupperne forbereder en præsentation.

DEL

I fjerde modul fremlægger grupperne deres miniprojekter for hinanden.

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene